Author: SRS

Page: 2

Er is enige onduidelijkheid ontstaan in wie wel of niet in aanmerking komt voor SRD 1.000,- extra kinderbijslag per huishouden vanuit het COVID-19 Noodfonds. Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting benadrukt dat het in deze uitsluitend gaat om personen die niet via hun werkgever kinderbijslag ontvangen. Het geldt dus niet voor ambtenaren. Er is […]

De CARICOM Electorale Waarnemersmissie heeft op, woensdag 20 mei 2020 haar werkzaamheden aangevangen met het afleggen van een beleefdheidsbezoek aan de Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle. Tijdens het onderhoud heeft de bewindsvrouwe de delegatie welkom geheten in de Republiek van Suriname en het belang benadrukt, van de afvaardiging door de CARICOM van deze Missie […]

Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is vanmorgen gestart met het uitbetalen van de particuliere crèches en peuterscholen medewerkers, crafters en entertainers. Deze uitbetaling heeft plaatsgevonden op het erf van de Stichting Volkshuisvesting aan de Madeliefjestraat. Morgen wordt de uitbetaling van particuliere crèches en peuterscholen medewerkers voortgezet. De overige groepen belanghebbenden moeten voor nadere […]

De onderbezetting op directieniveau binnen het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) zal vanaf 1 juni aanstaande tot het verleden behoren. Zes officieren zijn op woensdag 20 mei na een kundige selectieprocedure benoemd tot onder directeuren bij het KPA. Hiermee is het directieteam van het KPA binnen de strafinrichtingen compleet ingevuld. Uit een groep van 40 sollicitanten […]

In het jaar 2000 heeft de Verenigde Naties de datum van 22 mei uitgeroepen tot de internationale dag van de Biodiversiteit. Dit is een internationale dag om de wereld te herinneren aan het belang van biodiversiteit voor het voortbestaan van leven op Aarde en het vergroten van de bewustwording over biodiversiteit issues. Het thema voor […]

President Desiré Bouterse is niet te spreken over het dossier dat het Openbaar Ministerie (OM) in elkaar heeft gezet inzake het in staat van beschuldiging stellen van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. De afgelopen weken is de bewindsman flink onder vuur genomen vanwege vermeende corruptieve handelingen. De procureur-generaal heeft naar aanleiding van een onderzoek tegen […]

Het parlement heeft niet ingestemd met de vordering van procureur-generaal om van Financiën in staat van beschuldiging te stellen. De vordering is na een urenlange vergadering afgewezen. De bewindsman werd verdacht van 11 strafbare feiten. Hem werd corruptie, overtreding van de Bankwet, oplichting en ambtsverduistering verweten. Allereerst werd een door Amzad Abdoel ingediende motie in […]

De commissie ‘Mensgebonden Wetenschappelijk Onderzoek’ MWO is geïnstalleerd. Deze commissie heeft tot doel de directeur van Volksgezondheid te ondersteunen in het screenen van klinische en wetenschappelijk onderzoeken en onderzoekstrajecten, maar ook het promoten hiervan. Volgens de voorzitter van de commissie Priya Gopalrai zijn de mensgebonden onderzoeken, onderzoeken waarbij de mens centraal staat. Hierbij gaat het […]

Burgers die kleine valuta betalingen moeten doen en daar problemen mee ondervinden als gevolg van de opgeschroefde wisselkoersen, worden niet in de steek gelaten. Het Ministerie van Financiën heeft ervoor zorg gedragen dat vanuit het COVID-19 Noodfonds gepaste hulp wordt geboden. Personen die vallen onder de categorie Vreemde Valuta Kleine Noden, komen met ingang van maandag […]

De Desiré Delano Bouterse Highway moet een impuls geven aan de ontwikkeling van Suriname in het algemeen en die van het district Para in het bijzonder. Verschillende sprekers hebben vrijdag bij de ingebruikname van de weg stilgestaan bij de ontwikkeling die het teweeg moet brengen in het zuidelijk gelegen district. Volgens districtscommissaris Armand Jurel van […]


Stichting Radio Omroep Suriname

Current track
TITLE
ARTIST

Translate »