Reactie op ingezonden bericht op Starnieuws van de directeur van de Shri Ramschool, mevrouw Rewtie Sietaram

Written by on March 13, 2020

LOGO-MINOWC.png

Met verbazing las ik vanochtend het ingezonden artikel van mw. Rewtie Sietaram, directeur van de Shri Ramschool, waar in zij stelt dat de scholen aan hun lot worden overgelaten door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur voor wat betreft ‘hoe te handelen in verband met het coronavirus oftewel COVID-19 virus’.
Als directeur van het Ministerie heb ik namelijk een circulaire COVID-19, gedateerd 11 maart 2020, gericht aan de schoolleiders en leerkrachten van alle Basis-, VOJ en VOS-scholen met duidelijke instructies hoe te handelen bij vermoedens als iemand in de omgeving symptomen vertoont die mogelijk wijzen op een infectie met het coronavirus. Jammer genoeg is het uitbrengen van het onjuiste bericht van de directeur van de Shri Ramschool één, dat ervoor zorgt dat er paniek wordt gezaaid.
Het MinOWC doet er alles aan om het onderwijsgebeuren niet te doen verstoren. Spijtig is het dat het MinOWC weer in het kwaad daglicht wordt gesteld met het onjuiste bericht van deze mevrouw. Schooldirecteuren dienen verantwoordelijk om te gaan met het lanceren van berichten.
Ook op het hoogste niveau van het Ministerie zijn er instructies gegeven aan de onderdirecteuren en de afdelingshoofden.
De Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS) en de organisatie Sanatan Dharm waaronder de bijzondere scholen ressorteren zijn middels een circulaire op de hoogte gesteld.
Het MinOWC is in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid bezig de kwestie rondom het coronavirus te monitoren en dragen we als samenleving allemaal de verantwoordelijkheid om alert te zijn.
Het gevaar van besmetting met het COVID-19 virus is een zeer serieuze aangelegenheid met vele gevolgen voor onze samenleving en mag nooit misbruikt worden voor oneigenlijke doeleinden.
[https://www.deboodschap.today/wp-content/uploads/2020/03/ondertekening-directeur-minowc.jpg]


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Current track
TITLE
ARTIST