Regering serieus met oplossingen wateroverlast; President stelt Nationaal Crisisteam in

news1

De regering is serieus bezig met permanente oplossingen te formuleren voor de wateroverlast getroffen gebieden in het binnenland.

Volgens Alven Roosveld, woordvoeder van president Chan Santhokie, heeft de regering maandagavond breedvoerig vergaderd met ter zake deskundigen en beleidsmakers. Het staatshoofd heeft een Nationaal Crisisteam geïnstalleerd dat bestaat uit vertegenwoordigers van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), enkele leden van De Nationale Assemblee, een jurist en ter zake relevante instanties. Dit team valt onder de verantwoordelijkheid van het clusterteam van ministers bestaande uit de  ministers van Financiën & Planning, JusPol, Defensie, Landbouw, Veeteelt & Visserij, Openbare Werken, Regionale Ontwikkeling & Sport, Sociale Zaken & Volkshuisvesting en  Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken.

Volgens Roosveld gaat de regering niet lichtvaardig om met het probleem. Tussen het NCCR en de directeur van Financiën zullen er directe lijnen bestaan, namelijk dat gelden direct beschikbaar gesteld zullen worden op basis van de begroting en behoefte.

Roosveld zei in het programma ‘Yu tirimang e tak’ nanga yu’ verder ook dat de aantijgingen aan het adres van Staatsolie Maatschappij NV ongegrond zijn. In weerwil van wat wordt beweerd, heeft het bedrijf dat het beheer voert over de Afobakkadam ruim drie miljoen Surinaamse dollars aan noodhulp geboden.

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: