dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
Verklaring legerleiding op actie VRM - Radio SRS Suriname

Verklaring legerleiding op actie VRM

WND-BEVELHEBBER-NL-L-KOL.-WERNER-KIOE-A-SEN

Naar aanleiding van de oproep van de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM) bij de laatst gehouden ALV, om ingaande vrijdag 11 november 2022 in actie te gaan, heeft de leiding van het Nationaal Leger in Suriname de volgende verklaring uitgebracht:

Het recht van vereniging wordt erkend, maar de militair dient zich te houden aan de geldende wetten en regelgevingen van de organisatie. De Wet Rechtspositie Militairen m.n. de artikelen 45 lid 1 (de algemene verplichtingen van de militair), 51 (deelname aan collectieve actie), 52 (deelname aan betogingen), 53 (deelname aan vergaderingen) en 55 (meningsuiting) alsmede de Wet Militair Tuchtrecht artikel 6 lid 1 en 2 en Wet Militair Strafrecht zijn op hun dienovereenkomstig van toepassing.

De leiding van het Nationaal Leger doet daarom een beroep op alle militairen van de defensieorganisatie om conform hun werkrooster normaal hun werkzaamheden te verrichten.

De samenleving hoeft zich volgens de legerleiding ook niet ongerust te maken. De veiligheid is gegarandeerd en het leger zal te allen tijde gereed staan om Suriname te beschermen en te dienen.

In het kader van de recente ontwikkelingen heeft de leiding van de defensieorganisatie een onderhoud gehad met de Vereniging Rechtspositie Militairen om van gedachten te wisselen om de knelpunten, de militair rakende, te bespreken. In die vergadering zijn er duidelijke werkafspraken gemaakt.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: