dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
VHP: 25 nov: Alleen in eenheid land naar grote hoogten verheffen - Radio SRS Suriname

VHP: 25 nov: Alleen in eenheid land naar grote hoogten verheffen

VHPP

Op 25 november 1975 verkreeg Suriname Staatkundige onafhankelijkheid. Hoewel de VHP onder leiding van wijlen voorzitter Jagernath Lachmon, vanwege de ongunstige voorwaarden, geen voorstander was van de onafhankelijkheid op dat moment, werkte de partij toch mee aan de totstandkoming hiervan.  

Als we echter na 47 jaar de balans opmaken zien wij dat we er niet in geslaagd zijn welvaart en welzijn te brengen voor elke Surinamer. We zijn als jonge natie kort na de onafhankelijkheid door een zeer turbulente periode heengegaan en de gevolgen hiervan doen zich tot op heden gevoelen. Een van de hoofdoorzaken van het stagneren van onze ontwikkeling is gelegen in het feit dat verschillende regeringen er niet in zijn geslaagd eenheid te brengen onder de verschillende groepen in Suriname. Politieke partijen hebben integendeel veelal geprofiteerd van de scheidslijnen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Natievorming had dan ook nooit een hoge prioriteit.

De VHP heeft haar deuren altijd opengesteld voor elke Surinamer ongeacht zijn of haar afkomst. Onder leiding van VHP voorzitter Chan Santokhi, is de VHP getransformeerd naar de grootste nationale partij die zichtbaar is in alle districten. Het belangrijkste doel van het transformatieproces is om de partij in de breedte uit te bouwen met name naar andere districten en niet-traditionele kiezers.

Het transformatieproces heeft ertoe geleid dat de VHP de grootste multi-etnische partij is geworden. Als we op dit moment echter om ons heen kijken zien we dat personen en groepen wederom bezig zijn bewust etnische sentimenten aan te wakkeren. Dit, enkel en alleen voor eigen gewin. De VHP is de mening toegedaan dat wij alleen in eenheid instaat zullen zijn dit land tot grotere hoogte te verheffen.

Ons land gaat momenteel door een diep dal en grote delen van de bevolking hebben het bijzonder zwaar en kunnen nauwelijks de eindjes aan elkaar vastknopen. Door jarenlang financieel wanbeleid zijn wij als land opgezadeld geworden met een torenhoge schuldenlast. De inkomsten zijn amper voldoende om aan onze schuldverplichtingen te voldoen.

De gevolgen van de wereldwijde Covid-19 pandemie en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zijn ook bij ons hard aangekomen. De regering is echter vanaf haar aantreden gestart middels een gedegen herstelplan en middels onderhandelingen met bilaterale en multilaterale partners, waaronder het IMF en de IDB, te trachten verlichting te brengen voor onze noodlijdende bevolking. Helaas is dit ondanks de grote inspanningen voor grote delen van onze bevolking tot op heden onvoldoende merkbaar.

De VHP is er echter van overtuigd dat het de regering onder leiding van president Chan Santokhi zal lukken betere tijden te brengen voor ons allen en voor ons nageslacht. Hierbij is de steun van iedere Surinamer vereist. Alleen door samen te werken kunnen wij dit gezegend land naar grotere hoogte brengen, zodat we bij de viering van 50 jaar onafhankelijkheid kunnen zeggen dat wij een solide basis hebben gelegd voor toekomstige generaties.

De VHP feliciteert de totale Surinaamse samenleving en onze diaspora gemeenschap met 47 jaar staatkundige onafhankelijkheid.  Wij wensen u een fijne Srefidensi. Wans’ ope tata komopo wi mu seti kondre bun. God zij met ons Suriname.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: