dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
Parlement wil meer informatie over Personeelswet en Ambtenarenpensioenwet 1972 - Radio SRS Suriname

Parlement wil meer informatie over Personeelswet en Ambtenarenpensioenwet 1972

DNAaa

Verschillende DNA fracties willen eerst gedegen geinformeerd worden alvorens de Personeelswet en Ambtenarenpensioenwet 1972 openbaar wordt behandeld.

Het doel van deze wetten zijn namelijk het houden van een registratie die verplicht wordt gesteld voor alle landsdienaren. De grondslag voor het houden van deze registratie en de daarbij op te leggen tuchtstraf bij het niet voldoen hieraan zijn opgenomen bij deze wijziging van de Personeelswet. Over onder andere het vervroeg uit dienst treden dient er eerst inhoudelijk gedebatteerd te worden alvorens de wet verder wordt behandeld, stellen enkele fractie leiders.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: