dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
Eredoctoraat  voor Mr. Dr André Jainundun Saheblal op 95 jarige leeftijd - Radio SRS Suriname

Eredoctoraat  voor Mr. Dr André Jainundun Saheblal op 95 jarige leeftijd

19 JAN FOTO SAHEBLAL

Mr.Dr. André Jainundun Saheblal heeft op 95-jarige leeftijd een eredoctoraat ontvangen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname voor zijn bijzondere verdiensten op het gebied van de rechtswetenschappen. Het initiatief om Saheblal voor te dragen voor het eredoctoraat is genomen door de Surinaamse Juristen Vereniging en het Surinaams Juristen Blad, waarin mr. Saheblal talrijke artikelen heeft gepubliceerd. Ondanks zijn hoge leeftijd heeft hij nog in SJB no,1 een artikel geschreven. Als zijn belangrijkste publicatie geldt “De afwikkeling van onbeheerde nalatenschappen in Suriname”, met als ondertitel:”De terugname door de overheid van onbeheerde en verlaten gronden in de boezem van het domein”, uitgegeven in mei 1999 door de Universiteit van Amsterdam.
Ook als ambtenaar heeft mr. Saheblal naam gemaakt. Zijn succesvolle ambtelijke loopbaan heeft hij in 1984 afgesloten als directeur van het ministerie van Justitie en Politie. Daarnaast is hij jarenlang docent geweest aan de AdeKUS en andere onderwijsinstellingen. Vermeldenswaard is dat hij ook enige tijd een cursus Surinaams-/Nederlands recht heeft verzorgd aan de toenmalige Patrice Lumumba Universiteit te Moskou. Mr. Saheblal heeft het Surinaams Burgerlijk Wetboek modern bijgewerkt, zodat dit toegankelijker is geworden voor het publiek. In 2021 ontving hij de Nederlandse onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje- Nassau van koning Willem Alexander.
Saheblal is waarschijnlijk de in leeftijd oudste persoon aan wie door de AdeKUS een eredoctoraat is verleend. (Dr. Eugène Gessel was 92 jaar toen hij eredoctor werd). De erepromotie vond op woensdag 18 januari 2023 plaats in de Centrumkerk. De rede die namens hem door Mr. Monorath werd gehouden bij de aanvaarding was getiteld:” Het huisrecht en de wettelijke beknotting hiervan”.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: