dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
Per 1 februari importstop auto’s ouder dan acht jaar - Radio SRS Suriname

Per 1 februari importstop auto’s ouder dan acht jaar

27 JAN FOTO AUTO IMPORT

Vanaf 1 februari 2023, mogen er geen personen auto’s ouder dan acht jaar meer worden geimporteerd. Tijdens een informatie bijeenkomst van de afdeling invoer en uitvoer deviezen controle van het ministerie van Economische Zaken Ondernemersschap en Technologische Innovatie, zijn auto importeurs hiervan in kennis gesteld. Minister Rishma Kuldipsingh van EZOTI benadrukt dat er geen ontheffing aan auto’s ouder dan acht jaar zal worden verstrekt. Dat zal ook gelden voor bussen ouder dan 15 jaar en voor collectors auto’s ouder dan 25 jaar.

Volgens minister Kuldipsingh zijn voor het laatst 700 auto’s vrijgegeven. Volgens de bewindsvrouw waren deze reeds geimporteerd. In het verleden moest voor de import, ontheffing worden aangevraagd. Importeurs importeerden echter de auto’s om daarna pas ontheffing aan te vragen. Dat zal niet meer gebeuren benadrukt minister Kuldipsingh. De wetten en regels moeten volgens haar worden nageleefd.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: