dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
Wet Fiscale Jurisdictie maakt belastingheffing op Surinaams zeegebied ook mogelijk - Radio SRS Suriname

Wet Fiscale Jurisdictie maakt belastingheffing op Surinaams zeegebied ook mogelijk

DNA LOGO

Bij aanname van de gewijzigde wet Fiscale Jurisdictie door De Nationale Assemblee (DNA), mag over het heel territoriaal gebied van ons land belastingen geheven worden.
In DNA werd de wet vrijdag, 27 januari, in behandeling genomen. De op 29 december 2022 ingediende ontwerpwet heeft als doel het vast stellen van regels om uniformiteit en duidelijkheid te creëren over het gebied waarover Suriname bevoegd is regels te stellen met betrekking tot de heffing van verschillende belastingen.
Volgens commissie voorzitter Asis Gajadien is in 2017, bij de wet Maritiemezone, het zeegebied ook toe gerekend tot Surinaams grondgebied. In die gebieden zou er dus ook belasting geheven moeten worden.


NDP-fractieleider in DNA, commissielid Rabin Parmessar gaf aan dat in de BTW- wet die onlangs is aangenomen, in artikel 1 lid 2, de territoriale werkingssfeer van de wet helemaal anders is geformuleerd. Het is volgens het lid van belang dat territoriaal gebied, zoals genoemd in de BTW-wet, dat het territoriaal gebied daarbij ook is inbegrepen.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: