dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
Oordeel Constitutioneel Hof Suriname: Artikel 80 niet in strijd met gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod - Radio SRS Suriname

Oordeel Constitutioneel Hof Suriname: Artikel 80 niet in strijd met gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod

STERLING

Artikel 80 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek (SBW) is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod (art. 8 jo 17 lid 1) van de grondwet. Zo oordeelde het Constitutioneel Hof dinsdag 31 janauari. Het hof toetste het artikel dat handelt over de hoedanigheden en voorwaarden die vereist worden om een huwelijk aan te kunnen gaan.
Artikel 80 is ook niet in strijd met de artikelen 17 jo 23 en 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten en is ook niet in strijd met de artikelen 1 jo 11 en 17 lid 2 van het Amerikaanse Verdrag voor de Rechten van de Mens.
De toetsing van de wet kwam vanwege het verzoek van mr. Sharda Sitaram en mr. Milton Castelen in de hoedanigheid van advocaten bij het Hof van Justitie, namens hun twee mannen in Argentinië met elkaar zijn getrouwd vinden dat ze ondanks hun recht op non-discriminatie en op de eerbiediging van hun privéleven en van hun familie en gezinsleven door artikel 80 SBW worden belet in het volwaardig beleven van hun rechten.
Tijdens de toetsing kwam het Constitutioneel Hof tot de volgende overwegingen; dat het Hof artikel 80 SBW uitlegt als een bepaling waarbij een huwelijk alleen tussen een man en een vrouw kan worden gesloten, en die bepaling aldus opvat als een gebod tot monogamie, gaf Mr. Gloria Stirling, voorzitter van het Constitutioneel Hof aan.

Het Constitutioneel Hof oordeelt dat artikel 80 zich niet leent voor een overeenkomstige toepassing op huwelijken van personen van gelijk geslacht maar geheel geënt is op huwelijken van personen van ongelijk geslacht.
Het Constitutioneel Hof is volgens Mr. Stirling verder ook van oordeel dat het besluit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken houdende afwijzing van het verzoek tot overschrijving, van hun in het buitenland (Argentinië) gesloten huwelijk, in het register van huwelijken niet in strijd is met de artikelen 8 en 17 lid 1 van de Grondwet.

Artikel 8:

– Allen die zich op het grondgebied van Suriname bevinden, hebben gelijke aanspraak op bescherming van personen en goederen

Artikel 17 lid 1:

Een ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezin, zijn woning en van zijn eer en goede naam.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: