dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
Regering voert Sociaal Programma uit - Radio SRS Suriname

Regering voert Sociaal Programma uit

MONI

Met de uitgifte dinsdag van moni-karta’s door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is de
regering begonnen met het uitvoeren het sociaal Programma. Middels het uitvoeren van het
sociaalprogramma wordt de overstap gemaakt van object-naar subjectsubsidie.
Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) geeft aan dat er vanuit het
ministerie reeds bestaande financiële voorzieningen zijn waaronder: Algemene Oudedagsvoorziening,
Algemene Kinderbijslag, Financiële Bijstand Mensen met een beperking en Financiële Bijstand Zwakke
Huishoudens welke het sociaal vangnet vormen.
Deze voorzieningen gaan volgens de bewindsman door. Middels het Sociaal Programma krijgen
kwetsbare huishoudens een koopkrachtversterking. Het is de bedoeling dat tussen de 40.000- 60.000
huishoudens een koopkrachtversterking zullen krijgen van SRD1800, – per maand.

Via het sociaal programma zullen zeven goederen en diensten worden gesubsidieerd te weten:
Brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten. Het Monikarta systeem
van de Surinaamse Postspaarbank zal voor nu gebruikt worden om de uitbetalingen te verrichten uit dit
Sociaal Programma. De personen die hiervoor in aanmerking komen zijn kwetsbare groepen die reeds in
het Sociaal Vangnet van SoZaVo en andere kwetsbare groepen zitten.
President Santokhi is van oordeel dat het economisch vooruitzicht steeds beter wordt. Het kan volgens
het staatshoofd soms wel even duren voordat de samenleving iets merkt van de ondersteuning vanuit
de overheid.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: