dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
Functie Ismaël Kalaykhan als Belasting Directeur ter discussie in DNA - Radio SRS Suriname

Functie Ismaël Kalaykhan als Belasting Directeur ter discussie in DNA

3 FEB 2023 - FOTO FUNCTIE BELASTING DIRECTEUR

Assembleeleden hebben op donderdag 2 februari tijdens de vergadering vragen gesteld over de functie van Ismaël Kalaykhan als directeur van de Belastingdienst. Hij zou formeel niet benoemd zijn in deze functie en zou over de Nederlandse nationaliteit beschikken. Assembleelid Soewarto Moestadja (NDP) stelde dat de Personeels Wet niet correct is toegepast. Hij wilde weten wanneer de Raad van Ministers de benoeming van Kalaykhan heeft goedgekeurd. Volgens partijgenoot Stephan Tsang heeft Kalaykhan publiekelijk verklaard manager te zijn, maar is een paar keer in de Nationale Assemblee geweest als waarnemend directeur. Op de officiële website van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën & Planning staat zijn foto, waarbij is aangegeven dat hij directeur is. “Indien de persoon geen directeur of waarnemend directeur is, wat zijn de gevolgen voor de BTW die nu al zo chaotisch verloopt? Indien de ‘manager’ zoals hij zichzelf noemt, stukken heeft getekend als directeur van de Belastingdienst, dan is er toch op z’n minst sprake van valsheid in geschrifte?

Edward belfort (ABOP) voerde aan dat het hier zou gaan om valsheid in geschrifte en corruptie op het hoogste niveau. Hij zou geen rechtshandelingen mogen plegen. Alles is volgens het Assembleelid nietig.

Asis Gajadien, fractieleider van de VHP, merkte op dat gewezen minister van Financiën & Planning, Armand Achaibersing, in De Nationale Assemblee uitleg gegeven had over de functie van Kalaykhan. De twijfels waren volgens hem de wereld uit geholpen.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: