dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
Leerkrachten van de FOLS blijven donderdag en vrijdag thuis - Radio SRS Suriname

Leerkrachten van de FOLS blijven donderdag en vrijdag thuis

WhatsApp Image 2023-02-14 at 20.09.46

De leiding van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) heeft de leerkrachten bij haar aangesloten opgeroepen om donderdag en vrijdag thuis te blijven. De rek is eruit! Het presidium van de FOLS heeft tijdens de onlangs gehouden ledenraadsvergadering het besluit genomen om te protesteren. De oproep is bestemd voor de lidbonden: Katholieke Onderwijzers Bond, de Christelijke Onderwijzersbond Broederschap, de Surinaamse Openbare Onderwijzers Bond, de Islamitische onderwijzers Bond en Bond van Leraren bij het Technisch Onderwijs.
Het actiemodel is bedoeld om:
• De aankomende verhoging van de prijs voor gasbommen aan te houden;
• De verhoging van de EBS-energietarieven aan te houden c.q. het EBS-tarievenrapport van de ‘energiecommissie ‘uit te voeren;
• De stijging van de prijs voor brandstof aan de pomp aan te houden of in het uiterste geval terug te draaien;
• De aanhoudingen te handhaven, totdat er een significante verbetering is gekomen in de koopkracht van de leerkrachten;
• Met Ravaksur de gesprekken over de koopkrachtversterking aan te vangen, zoals overeengekomen volgens het Tripartiet Akkoord van 24 november 2021, onder de kop 6. Koopkrachtversterking, punt 10 op pagina 5.
• De schrikbarende aanpassingen van de tarieven bij Telesur stop te zetten, omdat internet voor grote delen van de leerkrachten, leraren en docenten voor hun onderwijstaak en studerende kinderen onbereikbaarder is geworden;
• De regering te dwingen die daden te stellen, en dat de op hol geslagen wisselkoersen voor de Amerikaanse dollar of de euro een halt wordt toe geroepen;

Middels een brief die dinsdag is afgegeven bij het secretariaat van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, mevrouw Marie Levens, is de bewindsvrouw op de hoogte gesteld van dit actiemodel en de overwegingen daartoe. Afschriften zijn ook gestuurd naar Ravaksur en het Onderhandelingsorgaan van de Overheid.

De recente verhoging van de brandstofprijs in het kader van de afbouw van subsidies is te rigoureus waardoor veel leerkrachten in een vrije val terecht zijn gekomen waarbij het duidelijk is dat ze in armoede zijn gedompeld.

De consequenties van het afbouwen van de subsidies kunnen wij niet meer dragen; wij zullen er onderuitgaan. Leerkrachten moeten thans een keuze maken tussen het naar schoolgaan of het geld bestemd bus of brandstof te gebruiken voor voeding bestemd voor het gezin.

Door deze inflatie is ook het loon van de leerkrachten die tot de middengroep behoren sterk geërodeerd.
De regering kan zich niet alleen toeleggen op de vier conventionele instrumenten als:
AKB, AOV, Financiële bijstand voor zwakke huishoudens, Financiële bijstand voor mensen met een beperking.
Uiteraard moeten deze groepen vanuit het sociaal programma meer armslag krijgen, maar de positie van degenen die de basis leggen dat de komende generatie klaargemaakt moet worden voor de Surinaamse maatschappij, mag niet gebagatelliseerd worden, stelt FOLS-president Marcellino Nerkust.

De leden van de onderwijsvakorganisaties die bij de FOLS zijn aangesloten worden ertoe gedreven om steeds meer naar overlevingsmogelijkheden te zoeken en kampen met overlevingsstress, waardoor – zonder dat zij het zelf – beseffen hun taak tot het verzorgen van onderwijs naar de achtergrond wordt gedrukt.
Hier bovenop het aantal ziektemeldingen en de verwijzingen voor het behandelen van psychische klachten. Een belangrijk punt van frustratie is dat in veel winkelzaken en andersoortige ondernemingen goederen in Amerikaanse dollars zijn geprijsd en de klant de tegenwaarde in SRD moet betalen waarbij er een wisselkoers wordt gehanteerd van tussen de SRD 33 en SRD 34 voor de Amerikaanse dollar of de euro. “Hoelang gaat een burger dit nog kunnen volhouden? De rek is eruit!”

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: