dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
Surinaamse Orde van Advocaten pleit voor aanpassingen in wetgeving voor gemak ondernemers - Radio SRS Suriname

Surinaamse Orde van Advocaten pleit voor aanpassingen in wetgeving voor gemak ondernemers

nieuwe-deken

Het moet voor dienstverleners makkelijker gemaakt worden om hun merk te kunnen registreren. Daartoe zou slechts een voorziening in de wet getroffen moeten worden zegt Ellisson Fraenk, Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA).
Freank gaf in het gesprek in het weekend met president Santokhi aan dat er ook met wettelijke aanpassingen en voorzieningen de inkomsten van de staat kunnen worden verhoogd. De SOVA- voorzitter gaf aan dat de orde zich inzet voor de toegang tot het recht voor alle burgers en dat de burger de recht staat in haar hele omvang beleeft.

In het onderhoud is onder meer het probleem van kosteloze rechtsbijstand aangekaart. Advocaten die zich hiervoor hebben opgegeven worden volgens de SOVA-deken niet betaald. SOVA – voorzitter Ellisson Fraenk zegt dat er leden zijn die hebben gekozen voor kosteloze rechtsbijstand, maar dat de overheid haar verplichtingen jegens hen niet nakomt. Dit heeft tot gevolg dat de burger die rechtshulp nodig heeft, er de dupe van wordt.
Ook is erop gewezen dat de Staat nalaat uitvoering te geven aan vonnissen, hetgeen de SOVA ook zorgen baart. “Mensen verliezen daardoor vertrouwen in de Staat”, zegt Fraenk. Volgens haar kost het het land meer geld wanneer dwangsommen niet worden betaald.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: