dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
PA’s moeten werk hervatten na kortgeding - Radio SRS Suriname

PA’s moeten werk hervatten na kortgeding

WhatsApp Image 2023-03-05 at 11.00.38

De Bond Penitentiaire Ambtenaren Suriname (BPAS) heeft het werk hervat. De Staat Suriname heeft een kort geding aanhangig gemaakt tegen de staking die om 00 uur is ingegaan. Tijdens de comparitie vandaag ten overstaan van de rechter heeft het bestuur van de BPAS meegedeeld dat het werk onmiddellijk wordt hervat. De leden die de middagdienst hebben, moesten zich om 14.00 uur aanmelden.

De advocaten van de Staat hebben de vordering toegelicht. De rechter heeft hierna comparitie gehouden tussen BPAS en het ministerie van Justitie en Politie. De bond heeft aangegeven dat de Staat voor ten minste één van de 18 aangeboden aandachtspunten moest aangeven dat die in de afrondende fase is. De 18 punten zijn toegelicht en er zijn daarna enkele toezeggingen gedaan door de directeur Operationele Diensten. Er is toegezegd dat de compensatie voor het gebruik van eigen kleding over het jaar 2022 in termijnen uitbetaald zal worden en wel in de maanden maart en april van dit jaar. Er wordt geld op de werkrekening van het ministerie van Justitie en Politie gestort maandag door het ministerie van Financiën & Planning voor de aanschaf van Persoonlijke Standaarduitrusting zodat de voorschotten hiervoor aan de leveranciers kunnen worden uitbetaald.

Minister Kenneth Amoksi zal zich beijveren dat er tussen de bond en het overlegorgaan gesproken wordt over de aanpassingen in toelages die ook onder de andere aandachtspunten vallen. De rechter heeft verder aangegeven dat er over twee weken rapportage moet worden gedaan aan haar over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van hetgeen is toegezegd.

Max Breinburg de voorzitter van de Bond had eerder medegedeeld waarom werd besloten in actie te gaan.

De rechter onderkent dat de penitentiaire ambtenaren een gegrond belang hebben in deze zaak maar stelt dat het algemeen belang en de veiligheid van de gemeenschap in deze moet prevaleren.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: