dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
355 jaar Hervormde Kerk in Suriname - Radio SRS Suriname

355 jaar Hervormde Kerk in Suriname

WhatsApp Image 2023-04-28 at 1.24.41 PM

De Hervormde Kerk in Suriname bestaat maandag 1 mei 2023 driehonderd vijfenvijftig jaren (355). Dit heugelijk feit wordt zondag 30 april 2023 in de Centrumkerk aan het Kerkplein feestelijk herdacht. Het staatshoofd, Chandrikapersad Santhokie, woont als speciale gast de dienst bij.

De Hervormde Kerk in Suriname begon haar werkzaamheden op 1 mei 1668 als kolonistenkerk. In de 19e eeuw veranderde de Hervormde Kerk, in die zin dat het ledenbestand niet langer uit Europeanen bestond, maar in hoofdzaak uit leden van de Surinaamse bevolking zelf.

In 1957 maakte de Hervormde Kerk zich, op organisatorisch gebied, los van de Nederlandse Hervormde Kerk en werd autonoom.

Vele jaren lang was men toch nog op Nederland aangewezen voor het aantrekken van predikanten waarvan de laatste Nederlandse predikant in het jaar 2000 afscheid nam van de Hervormde Kerk van Suriname.

In 1981 deed de eerste vrouwelijke predikant haar intrede in de Hervormde Kerk in 1987 werd de eerste Surinaamse predikant geordend. In 1993 werden de eerste hulp predikanten bevestigd en vanaf 2000 zijn het uitsluitend Surinaamse predikanten die verbonden zijn aan deze gemeente.

Verder bestaat de Hervormde Kerk van Suriname uit vier wijkgemeenten en bezit zij vier kerkgebouwen t.w. de Centrumkerk, de Bethiehemkerk, de Morgensterkerk en de Pautuskerk.

Vermeldenswaard is dat de kerkdiensten in de Bethlehem, Paulus, en Ebenhaezerkerk samen met de Evangelische Lutherse Kerk worden gehouden. De Hervormde Kerk wordt geleid door een Centrale Kerkenraad, die is samengesteld uit leden van de drie Wijkkerkenraden.

De gemeente beheert twee Bejaardentehuizen t.w. Huize Beatrix en Huize Margriet en drie begraafplaatsen Oud Lina’s Rust, Nieuw Lina’s Rust en Anetta’s Hof. Deze begraafplaatsen worden beheerd door de Stuiversvereniging.

De Hervormde Gemeente is mede-oprichter en lid van het Comité Christelijke Kerken (het CCK).

De speciale kerkdienst op zondag 30 april 2023 in de Centrumkerk aan het Kerkplein begint om 9 uur v.m.

Na de dienst is er in de tuin een gezellig samenzijn.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: