dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
President Santokhi prijst RAVAKSUR voor getoonde leiderschap de afgelopen periode - Radio SRS Suriname

President Santokhi prijst RAVAKSUR voor getoonde leiderschap de afgelopen periode

Ravaksur-02

De Raad van Vakcentrales in Suriname die als te zijn de georganiseerde vakbond wordt genoemd wordt door president Chandrikapersad Santokhi geprezen op het getoond leiderschap. Zij zijn namelijk in dialoog gebleven met de regering over de belangen van de werkende klasse. Dit ondanks de druk die de bij hen aangesloten hebben uitgevoerd om tot acties over te gaan. Terecht stelt president Santokhi dat de werkende klasse het moeilijk heeft en dat er naar oplossingen worden gezocht om een menswaardig bestaan in ons land te kunnen garanderen.

In DNA deed het staatshoofd de mededeling dat de cluster van ministers, het Onderhandelingsorgaan van de overheid een akkoord heeft bereikt met Ravaksur. Het gaat om de koopkrachtversterking aan de ambtenaren en aan hen gelijkgestelden van SRD 2500. Daarnaast kunnen ook de gepensioneerden van de overheid vanaf het einde van deze maand rekenen op 1800 SRD koopkrachtversterking. Een maatregel die voor beide groepen deze maand in gaat en loopt tot november 2023. Afgesproken is dat er in deze zes maanden de regering in overleg zal blijven met de bonden om indien mogelijk aanpassingen te plegen. Verder kreeg Ravaksur ook de mogelijkheid om in de nieuw in te stellen Sociaal Economische Raad vertegenwoordigd te zijn.

De president heeft de protesterende onderwijsgevenden die al dan niet via hun vakorganisatie acties voeren erop gewezen om geen inbreuk te plegen op de orde en rust in het land. De afgelopen twee dagen zijn actievoerende namelijk scholen afgegaan om hun collega’s die normaal lessen volgen te “dwingen” hun acties te onder steunen. President Santokhi heeft die groeperingen opgeroepen om het voorbeeld van de georganiseerde vakbond op te volgen en ook in dialoog te gaan met de overheid.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: