dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
Goede perspectieven in samenwerking tussen Suriname en China - Radio SRS Suriname

Goede perspectieven in samenwerking tussen Suriname en China

IMG-20230510-WA0021

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft op dinsdag 9 mei 2023 ambassadeur Han Jing van de Volksrepubliek China in Suriname ontvangen. Deze bijeenkomst lag in het kader van het regulier overleg van de diplomaat met internationale samenwerkingspartners hier te lande.

Er heeft een openhartige gedachtewisseling plaatsgevonden over diverse onderwerpen, waaronder de status van de huidige schenkingsprojecten van China op het gebied van huizenbouw, ‘Safe City’ en landbouwtechniek en productie. Het laatste betreft de introductie van nieuwe gewassen met training en begeleiding van de betrokken actoren.

Met de ambassadeur is ook gesproken over nieuwe mogelijkheden voor schenkings-financiering van sociale, infrastructurele en medische projecten. Hiertoe is China bereid. De informatie over de richtlijnen van deze nieuwe aanvragen zal spoedig verstrekt worden.

Ook de status van de noodzakelijke schuldherschikking tussen Suriname en een tweetal financiële instituten in China kwam aan de orde. Hierover verwees de bewindsman naar zijn recent onderhoud met de Deputy-Governor van de Centrale Bank van China, waarbij de toezegging is gedaan voor het verstrekken van de benodigde ‘Letter of Assurance’ ten behoeve van de voortzetting van het IMF-programma voor Suriname. Zowel Suriname als China beseffen de noodzaak om de schuldherschikking te completeren. Minister Ramdin en ambassadeur Han Jing spraken in deze af al het mogelijke van hun zijde te zullen doen voor afronding van de technische besprekingen hierover.

Verder is tijdens de ontmoeting eveneens verwezen naar de historische en goede relatie die Suriname en China onderhouden en het streven deze verder te verbreden en te versterken tot wederzijds voordeel, waarbij bevestigd is geworden dat deze effectiever bereikt kunnen worden middels bezoeken van en besprekingen tussen hoge functionarissen van beide landen.

De Surinaamse bewindsman en de ambassadeur hebben ook informatie uitgewisseld over de belangstelling van grote Chinese ondernemingen voor deelname in strategische projecten in Suriname op, onder andere, het gebied van bauxietexploitatie, infrastructuur en productie. Vanwege het goed partnerschap met China en de kennis en rol van China bij internationale samenwerking rond diverse thema’s, neemt Suriname steeds in positieve overweging, waar mogelijk, de ondersteuning van kandidaturen van China in internationale organisaties. Een spoedig bezoek aan China is gepland om uitbreiding van de samenwerking te bespreken. Suriname en China zijn sinds 28 mei 1976 diplomatieke relaties aangegaan.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: