dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
MINOWC OVERWEEGT GEËIGENDE MAATREGELEN TEGEN WILDE ACTIES VAN LEERKRACHTEN - Radio SRS Suriname

MINOWC OVERWEEGT GEËIGENDE MAATREGELEN TEGEN WILDE ACTIES VAN LEERKRACHTEN

Ministerio-da-Educacao-Ciencia-e-Cultura-Ministerie-van-Onderwijs-Wetenschap-en-Cultuur

De nieuwbakken bewindsman op MinOWC minister Henry Ori is er niet over te spreken dat tegen de gemaakte afspraken in er toch “wilde acties” gevoerd worden door een groep leerkracht.
Hij brengt naar voren dat door tussenkomst van DNA voorzitter Marinus Bee er afspraken zijn gemaakt om het pad van dialoog op te gaan en het onderwijsproces te continueren.

Toch merkt hij dat de groep leerkrachten gebundeld in Wi Sa Strei de acties voortzet waarbij gisteren en vandaag is opgeroepen om in actie te blijven.
Schoolgaanden worden nu al twee weken verstoken van onderwijs en zal het ministerie haar verantwoordelijkheid nemen om het onderwijs proces te garanderen.
Minister Ori is van oordeel dat de leerkrachten in dialoog met de regering zeker tot een oplossing zullen komen voor de problemen waarmee zij zitten.

Volgens hem behoren leerkrachten op school te zijn om onderwijs te verzorgen aan de schoolgaande jeugd.

De regering klaar staat om in dialoog tegaan met welke bond dan ook die zich als vertegenwoordiger van leerkrachten aandient. Echter, moeten de bedoelingen welk zuiver zijn. Over de acties die nu door actiegroep Wi Sa Strei worden gevoerd, die zich heeft aangesloten bij de COL, heeft hij zijn bedenkingen.

De bewindsman zegt het gesprek dat DNA voorzitter Marinus Bee vandaag verder zal voeren met de actie groep af te wachten om uiteindelijk te beslissen welke maatregelen zullen worden genomen.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: