dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
SHARMAN WAARSCHUWT VOOR GOUDWINNINGSACTIVITEITEN RONDOM STUWDAM - Radio SRS Suriname

SHARMAN WAARSCHUWT VOOR GOUDWINNINGSACTIVITEITEN RONDOM STUWDAM

11 MEI 2023 - FOTO STUWDAM

Dew Sharma de Ondervoorzitter van de Nationale Assemblee en Asiskumar Gajadien van de VHP waarschuwen voor de gevolgen van de goudwinningsactiviteiten rondom de stuwdam. Volgens de Assembleeleden vormen de activiteiten die illegaal plaatsvinden een ernstige bedreiging voor de samenleving.Volgens Sharman en Gajadien zou informatie hen bereikt hebben dat in opdracht van invloed rijke personen een stokje voor gestoken wordt wanneer de justitie wenst in te grijpen in deze situatie. Ook Staatsolie heeft vaker een beroep gedaan op de regering om in te grijpen bij de illegale goudwinningsactiviteiten o.a.dichtbij de hulpdammen. Sharman laat een waarschuwend geluid horen dat hebzucht naar goud niet moet leiden tot een nachtmerrie voor de samenleving. Ook het Assembleelid Asiskumar Gajadien vraagt om ingrijpen van de regering.

Ook de Directeur van de Staatsolie Power Company Suriname SPCS, de heer Eddy Fränkel heeft onlangs gewaarschuwd voor de illegale goud activiteiten aan de westelijke zijde van de dam. Volgens Fränkel is er sprake van een heel ernstige situatie. Het gevaar wordt volgens Fränkel steeds groter.

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zei geen informatie te hebben over illegaal goudwinning rondom de stuwdam. Minister Kenneth Amoksi zei geen informatie te hebben dat de Justitie en politie hun activiteiten in het gebied hebben moeten stopzetten.

Noot SRS Redactie: Niet nu wordt er om aandacht gevraagd van de autoriteiten voor de ernstige situatie rondom de stuwdam. De voormalige Directeur van de Suralco Ruben Halfheid heeft vaker aan de bel getrokken over de illegale goudactiviteiten dichtbij de stuwdam. In 2014 is er zelfs een presentatie verzorgd voor relevante groepen te Brokopondo door de Suralco -top over de penibele situatie rond de hulpdammen. Halfhuid waarschuwde dat de goudwinningactiviteiten op en rond het stuwmeer absoluut niet door de beugel kunnen en een halt toegebracht moet worden. Door activiteiten van gouddelvers en houtkapbedrijven waren er verzwakkingen opgetreden nabij de hulpdammen en was er een penibele grondstructuur ontstaan. Er kunnen zich allerlei rampzalige situaties voordoen bij een eventuele dambreuk. Er werden tijdens de presentatie simulaties getoond, waarbij de Surinamerivier binnen vierentwintig uur vijf tot acht meter hoog kan komen te staan. Naast een enorme menselijke ramp die zich dan kan voltrekken, kan ook de energievoorziening aan de EBS in gevaar komen. De illegale gouddelvers in dat gebied moet gaan beseffen dat zij het stuwmeer moeten ontruimen en onmiddellijk alle goudactiviteiten moeten beëindigen

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: