dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
LVV verzorgt HACCP-training in de honingindustrie - Radio SRS Suriname

LVV verzorgt HACCP-training in de honingindustrie

Foto veldbezoek

“Voedselveiligheid wordt met de dag belangrijker en eisen van de consumenten worden met de dag groter. Wil je als honingproducent nog op een concurrerende wijze blijven produceren, dan zal je moeten voldoen aan de eisen van de consument en de voedselveiligheidseisen in de wetgeving. In dat kader stelt het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij alles in het werk zodat producenten voldoen aan deze eisen ter continuering, bevordering en opvoering van de honingproductie.” Met deze woorden opende Landbouwdirecteur Soedeshchand Jairam de Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) training voor producenten in de honingindustrie.
Aan deze training, aangeboden door LVV, met financiële ondersteuning van de Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP), namen dertien honingproducenten van Para deel en één van Weg naar Zee. Tijdens eerdere trainingen zijn imkers van onder andere Coronie, Saramacca, Wanica, Paramaribo en Commewijne getraind. De training welke verzorgd werd door deskundige Peter van Oostveen, bestond uit een theoretisch deel en een veldbezoek aan een honingproducent te Weg naar Zee, waarbij de deelnemers het aangeleerde in de praktijk mochten toepassen.
Het hoofddoel van de training is om te voldoen aan de internationale normen om toegang tot de markt te krijgen. Aangezien voedselveiligheid een belangrijk aspect is van voedselproductie en verwerking, is bewustwording en HACCP-training in deze van groot belang. HACCP is een voedselveiligheidssysteem dat ontwikkeld is ter bevordering van de voedselveiligheid. De Surinaamse honingproducenten die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling en het verpakken, vervoeren en distribueren van levensmiddelen, kunnen dit systeem gebruiken om te voorkomen dat de veiligheid van hun product in het gedrang komt. Dit controleproces is door de Europese Unie in het leven geroepen om zoveel mogelijk gevaren voor de voedselveiligheid te herkennen en daardoor beheersbaar te maken.
Trainer Van Oostveen gaf de deelnemers te kennen dat Suriname kwalitatief goede honing produceert. Echter, moet veel meer aandacht worden besteed aan onder andere het inpotten van het product, de etikettering, traceerbaarheid en schoonmaakonderhoud om uiteindelijk toegang te krijgen tot de internationale markt. Ook foodhandling en ongediertebestrijding kwamen aan de orde. De imkers toonden zich ingenomen met de kennis die zij hebben opgedaan betreffende voedselveiligheid alsook over de voorwaarden van HACCP welke essentieel zijn voor toegang tot de internationale markt. Zij zien graag vervolgtrainingen vanuit het ministerie van LVV tegemoet.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: