dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
OOK JONGEREN VAN PARA LATEN ZICH ONDERRICHTEN IN COMPUTERVAARDIGHEDEN - Radio SRS Suriname

OOK JONGEREN VAN PARA LATEN ZICH ONDERRICHTEN IN COMPUTERVAARDIGHEDEN

Foto De geslaagden van de computertraining van AWJ in het district Para met hun certificaat in de hand.

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), heeft aan 20 jongeren van het district Para de gelegenheid geboden om zich in 2 wekentijd te laten onderrichten in computervaardigheden. Dat was niet voor niets, want op vrijdag 12 mei 2023 mochten deze jongeren hun certificaat in ontvangst nemen. De training is gratis aan hen aangeboden door het ministerie in het kader van het project Computervaardigheden t.b.v. vroege schoolverlaters en scholierenmoeders. In dit verband verzorgt Jamaata Education Center de training in opdracht van het ministerie. Deze training heeft drie best geslaagden opgeleverd die voor alle onderdelen een 10 hebben behaald. Bij deze gelegenheid zijn de geslaagden toegesproken door enkele personen, waaronder de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe.

Mangroe, heeft in haar spreekbeurt benadrukt dat het mede de taak is van het ministerie om zich in te zetten voor de vorming van jongeren. Het beschikken over computervaardigheden is volgens haar een noodzakelijkheid in een samenleving waar digitalisering zowel in het onderwijs als in het werkproces steeds meer de overhand neemt. Dat er drie best geslaagden zijn, die voor alle onderdelen het maximaal aan punten hebben behaald, is voor haar een bevestiging dat intelligentie, talent en potentie onder jongeren van Para aanwezig zijn om door te breken in de maatschappij. Zij heeft hen als voorbeeld gesteld voor jongeren in het district. Tegelijkertijd heeft Mangroe een beroep gedaan op de best geslaagden om ook aan overdracht van kennis te doen aan jongeren in hun directe omgeving. Zij hoopt verder dat de groep intact gehouden wordt voor de andere activiteiten die opkomst zijn en dat zij hun leeftijdsgenoten kunnen motiveren om te participeren.

Madhoeri Moenesar, onderdirecteur Nationale Jeugd Aangelegenheden (NJA), die direct verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit project, heeft het belang benadrukt van het beschikken over computervaardigheden. De wereld wordt volgens haar steeds digitaler en jongeren moeten daarop anticiperen om niet achter te blijven. Om in te kunnen spelen op de invloed van technologie op mens en maatschappij, dienen de geslaagden volgens haar het niet hierbij te laten, maar zich verder te ontwikkelen in ICT. De directeur van Jamaata Education Center, Jennifer Landveld-Amaata, die verantwoordelijk was voor de inhoud van de training, heeft haar tevredenheid geuit over de inzet en coöperatieve houding van de participanten. Dit heeft volgens haar vooral geresulteerd in het succes. Zij is ervan overtuigd dat de opgedane kennis en vaardigheden de groep een boost zal geven om haar weg verder te zoeken in de maatschappij. De training behelsde de softwareprogramma’s: Windows, Word, Excel en PowerPoint. De best geslaagden zijn: Talicia Takhoerdien, Danitcia Vyent en Giovanna Dumfries. Het ministerie komt in verschillende woongebieden jongeren tegemoet met deze training. Hiermee biedt het ministerie de doelgroep kansen aan die uiteindelijk moeten leiden tot volwaardige participatie van jongeren in de maatschappij.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: