dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
“SURINAME STAAT ECONOMISCH REDELIJK STABIEL” - Radio SRS Suriname

“SURINAME STAAT ECONOMISCH REDELIJK STABIEL”

20230520120805__O6A5404

Minister Steven Mac Andrew van AWJ heeft onlangs de monitoringscommissie genaamd ‘Suriname Mid- Term Labour Market Policy 2022 – 2025’ geïnstalleerd voor een periode van een jaar. De commissie is in het leven geroepen om een vlotte uitvoering te geven aan de activiteiten in het kader van het programma gericht op het arbeidsmarktbeleid voor middellang termijn. Het bedoeld beleid heeft betrekking op: werkgelegenheid, arbeidsparticipatie, arbeidsinclusie, inzetbaarheid, onderwijs, vakopleiding en ondernemerschap. De doelgroepen waarop wordt gefocust zijn ondermeer: jongeren, vrouwen, plattelandsbewoners, mensen met een handicap en langdurige werklozen. Het arbeidsmarktbeleid voor de middellange termijn is vorig jaar geadopteerd en moet in samenhang met het Derde Decent Work Country Programme voor Suriname (DWCP-SU-III) worden bezien.

Bij de installatie van de commissie zei de minister dat hij het nodig heeft gevonden om een specifieke monitoringscommissie gericht op het arbeidsmarktbeleid in het leven te roepen, omdat bepaalde ontwikkelingen op de arbeidsmarkt dringende aandacht vergen. In bepaalde gevallen gaat het zelfs om sociaal-maatschappelijke vraagstukken, zoals gokken, die een enorme negatieve invloed hebben op de arbeidsmarkt. Een andere zaak die hem ook is opgevallen is de aanhoudende klacht van werkgevers dat er een tekort is aan arbeidskrachten, terwijl arbeidskrachten op hun beurt herhaaldelijk aangeven dat zij verlegen zitten om werk. Voorts noemde hij arbeidsgeschikte personen die leven van sociale bijstand, terwijl zij in staat zijn arbeid te verrichten om hun brood te kunnen verdienen. Al deze gevallen kunnen volgens Mac Andrew positief worden beïnvloed door een gerichte aanpak en uitvoering van het arbeidsmarktbeleid. Dit kan volgens hem resulteren in een beter functionerende arbeidsmarkt waar de verschillende doelgroepen direct profijt van kunnen trekken. Tegen deze achtergrond kijkt hij reikhalzend uit naar de verrichtingen van deze commissie.

De commissie staat onder leiding van de onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson. De overig leden zijn: Susabbe Edwards-Verveer (OWC), Amit Chandansingh (EZOTI), Christine Lie Ten (SoZaVo), Henk van Dams (Planbureau), Kamlesh Ganesh (VSB), Jo-ann Keenswijk-Fung A Loi (ABS) en Tesora Ooft (IGSR). Maureen Samuels (AWJ) is toegevoegd als secretaris.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: