dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
VOORLICHTING OP SCHOLEN I.V.M. THE 7TH UN GLOBAL ROAD SAFETY WEEK - Radio SRS Suriname

VOORLICHTING OP SCHOLEN I.V.M. THE 7TH UN GLOBAL ROAD SAFETY WEEK

Foto

De studenten van De Algemene Middelbare School (AMS) en de Poolschool werden middels een interactieve presentatie, verzorgt door het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI) voorgelicht. “In het kader van de The 7th UN Global Road Safety Week, werd middels een verkeersveiligheid voorlichtingsdag op de scholen invulling gegeven aan de bewustwordingscampagne.”, verteld de directeur van het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI) The Global Road Safety Week is een terugkerende bewustwordingscampagne die wordt georganiseerd door de World Health Organization (WHO). Het beoogde doel van deze bewustwordingscampagne, is het vergroten van de verkeersveiligheid en ongevallen preventie. Met het gekozen thema voor dit jaar “sustainable transport” staat de zevende editie in het licht van een het omschakelen van transport. Het steeds vaker verplaatsen met openbaar vervoer en de fiets en vooralsnog lopen is één van de doelen van de WHO.
Verder gaf de onderdirecteur (OD) van het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI) P. Landveld aan dat, in samenwerking met een interdepartementale commissie, verschillende projecten zullen worden uitgevoerd. Eén van de projecten die aandacht vereiste van het instituut, was de Veritasschool. Vanwege de afwezigheid van drempels en een vervaagde zebrapad voor de school, hadden zij geruime tijd te kampen met een onveilige verkeerssituatie voor de leerlingen. Torill Leisberger, OD op Veritasschool uitte haar blijdschap en ziet uit naar de verschillende projecten die uitgevoerd zullen worden op de andere scholen.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: