dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
DE SURINAAMSE POLITIEK BLIJFT HET TOEKENNEN VAN DE LANDENRECHTEN AAN DE INHEEMSEN EN DE TRIBALE GEMEENSCHAPPEN MAAR VOOR ZICH UITSCHUIVEN - Radio SRS Suriname

DE SURINAAMSE POLITIEK BLIJFT HET TOEKENNEN VAN DE LANDENRECHTEN AAN DE INHEEMSEN EN DE TRIBALE GEMEENSCHAPPEN MAAR VOOR ZICH UITSCHUIVEN

Henry Mac Donald

Dat is de mening van ambassadeur Henry Mac Donald voormalig vertegenwoordiger van ons land bij de OAS en de Verenigde Naties.
De ontwikkelingen met betrekking tot de collectieve grondrechten voor de inheemsen en de tribale gemeenschappen worden door hem op op de voet gevolgd.

Hij heeft er geen woorden voor dat Suriname als enig land op het westelijk halfrond nog geen wetgeving heeft dat de landenrechten van deze groep beschermt. Hij was erbij tot Suriname in 2007 voor het eerst werd gevonnist om de grondrechten voor de Saramaccaanse gemeenschap in orde te maken. Bijna 30 jaren verder is dat nog steeds niet gebeurd. Hij brengt ook in herinnering dat bij een ander internationaal vonnis aangaande Moiwanna ’86 indirect de grondrechten van dat dorp ook in orde moesten worden gemaakt. Tot op de dag van vandaag is dat ook uitgebleven. Enkele jaren later in 2015 werd Suriname wederom gevonnist. Dat vonnis staat bekend als het Kalinia en Lokono vonnis waarbij de staat toen werd opgedragen om de landenrechten voor de inheemse gemeenschappen binnen 3 jaren in orde te maken. Daar is helaas ook geen invulling aan gegeven.

Het valt volgens hem op dat regeringen op regeringen het oplossen van dit vraagstuk maar voor zich blijven uitschuiven voor de volgende regering die moet komen.
De laatste ontwikkeling op dit stuk is dat de Surinaamse overheid voor het eerst zover is om een ontwerpwet te laten behandelen in De Nationale Assemblee. Met de behandeling hiervan werd in 2022 reeds een aanvang gemaakt, maar vanwege de gevoeligheid ervan weer aan een nadere beschouwing onderworpen.
President Chandrikapersad Santokhi zei hierover dat deze regering er alles aan doet om de collectieve rechten voor de inheemsen en tribale gemeenschap nog voor 2025 in orde te maken.
De president wees wel erop dat de regering niet over een nacht ijs zal gaan om in plaats van een oplossing te brengen de problemen voor de inheemsen en in stamverband levende marrons nog groter te maken.
Mac Donald begrijpt de zienswijze van ons staatshoofd, het is bij hem ook bekend dat de Surinaamse situatie met betrekking tot de grondenrechtem niet te vergelijken is met andere landen in de regio. Hij hoopt dat na bijna dertig jaar er een goede wet zal worden geproduceerd waarmee niet alleen de inheemsen en tribale gemeenschappen, maar de totale samenleving ermee is gediend.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: