dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
NH EN UNDP SLAAN HANDEN IN EEN - Radio SRS Suriname

NH EN UNDP SLAAN HANDEN IN EEN

PNH_6563-1024x683

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) zal in samenwerking met het United Nations Development Programme (UNDP) het meerjarig project GEF GOLD + Advancing Formalization and Mercury-Free Gold in Suriname (GEF GOLD+ project) uitvoeren. In het kader hiervan zijn onlangs diverse stakeholders op het ministerie van NH samengekomen voor een inceptie informatie vergadering. Dit, als voorloper op de te houden GEF GOLD+ inception workshop die in de maand juni in groter verband gehouden zal worden.

Aan deze vergadering participeerden onder andere.: UNDP’s Deputy Resident Representative Margaret Jones Williams, de directeur Mijnbouw NH, Preciosa Simons, Regionaal Technisch Adviseur van GEF Gold+, Paloma Somohano, en virtueel via Zoom Susan Keane, internationale coordinator van Planet Gold. Verder waren ook aanwezig, enkele functionarissen van NH; het EITI-secretariaat, het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), het EMSAGS-project (Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small Scale Gold Mining), het SCSD (Suriname Competitiveness and Sector Diversification) project, de ordening kleinschalige goudsector (OKGS) en het United Nations Development Programme.

Minister David Abiamofo ging tijdens zijn speech in op het belang van participatie van de aanwezige stakeholders aan de inceptie informatie vergadering. Hierdoor kan de nodige input verkregen worden voor de uitvoering van het GEF GOLD+ project. De NH-bewindsman meent dat het project eerst binnenshuis moet worden gedragen, alvorens te worden uitgedragen.

Het GEF GOLD+ project heeft betrekking op het bevorderen van de formalisering van kleinschalige goudwinning alsook het bevorderen van kwikvrije goudwinningsmethoden in Suriname. De minister gaf ook een opsomming van de uitdagingen waarmee de kleinschalige goudsector kampt. Simultaan met het uitfaseren van kwikgebruik zal ook een begin worden gemaakt met de inventarisatie van het aantal personen werkzaam in deze sector. De bewindsman benadrukt voorts ook de belangrijke bijdrage van de kleinschalige goudsector aan de Surinaamse economie. In dit kader zal begeleiding bij de transformatie van de informele naar de formele sector plaats moeten vinden. Eveneens is van belang, het aanleren van minder milieu vervuilende methodieken aan personen werkzaam in deze sector. Het laatste is thans bij het EMSAGS- project gaande. Minister Abiamofo hoopt dat met deze twee projecten: EMSAGS en GEF GOLD+ voldoende tools worden aangereikt om de uitdagingen in de kleinschalige goudsector structureel aan te pakken zodat kwik alsook cyanide en andere milieu verontreinigingen zienderogen tot het verleden zullen behoren.

Eerder, op 3 november 2022, ondertekende minister David Abiamofo het GEF Gold+ project document dat gefinancierd wordt door het GEF en andere cofinancierden middels 5.250.000 USD. De te behalen projectresultaten zijn als volgt: 1. Een hogere mate van formalisering in de sector door een multisectorale, geïntegreerde aanpak en capaciteitsopbouw van de formaliseringsactoren; 2. Betere inkomsten voor ASGM-mijnwerkers door het verkrijgen van betere goudprijzen, vergemakkelijkt door transparante en verantwoordelijke leveringsketens; 3. Minder gebruik van kwik bij ASGM dankzij de toegenomen toepassing van kwikvrije technologieën door mijnwerkers; 4. strategieën voor kennisdeling en communicatie gericht op alle ASGM-belanghebbenden om formalisering en vermindering van kwik te ondersteunen en te vergroten. Het GEF GOLD+-project wordt wereldwijd uitgevoerd en biedt hierdoor de mogelijkheid kennis op te doen bij landen die reeds zulke projecten uitgevoerd hebben.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: