dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
TWEEDE GROEP MILITAIRE TUCHTRECHTERS AFGELEVERD - Radio SRS Suriname

TWEEDE GROEP MILITAIRE TUCHTRECHTERS AFGELEVERD

Tweede groep militaire tuchtrechters afgeleverd1

weede groep militaire tuchtrechters afgeleverd

Het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO) heeft de tweede groep van 21 militaire tuchtrechters op vrijdag 26 mei afgeleverd. Met het in ontvangst nemen van hun certificaten zijn de kennis en vaardigheden tot straffen bevoegde/beklagmeerdere verder aangescherpt voor een professionelere uitvoering van een adequaat tuchtproces. “Als ik naar de zaal kijk zijn er heel wat officieren die reeds hebben gefunctioneerd als tuchtrechter. Maar met deze kennis erbij is het altijd goed dat u dan de vaardigheden aanscherpt”, richtte kolonel Werner Kioe A Sen, bevelhebber van het Nationaal Leger, zich tot de aanwezigen. Hij adviseerde de tuchtrechters om erop te letten dat krijgstucht slechts een tool is. Het is voor deze officieren daarom belangrijk te weten dat zij als leidinggevenden ook goed leiderschap gaan moeten demonstreren.
Majoor Brian Landveld, commandant van de Militaire Academie, is verheugd dat het IDO binnen enkele maanden de tweede tuchtrechtscursus heeft kunnen afronden. Na de kick-off van de tuchtrechterscursussen in januari, die na ruim 30 jaar weer zijn gehouden, werd eind maart de eerste groep tuchtrechters afgeleverd. Dat betekent volgens hem dat het IDO ook gereed is om de derde en vierde groep aan officieren op te leiden. “Om ervoor te zorgen dat als wij straks bezig moeten zijn met een tuchtproces, dat het allemaal wel op de juiste wijze gebeurd. Dat wij dat niet doen op basis van wat wij denken, maar dat het wel geschiedt op basis van wat in de wet staat”, aldus de majoor.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: