dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
IMF BOARD LEVEL POSITIEF OVER SURINAME,' TWEEDE TRANCHE GOEDGEKEURD - Radio SRS Suriname

IMF BOARD LEVEL POSITIEF OVER SURINAME,’ TWEEDE TRANCHE GOEDGEKEURD

WhatsApp Image 2023-06-14 at 9.08.35 PM

De IMF board level spreekt zich positief uit over Suriname. De tweede tranche van het hervormingsprogramma is goedgekeurd, US$ 53 miljoen is beschikbaar voor Suriname. De regering had besloten het programma aan te passen omdat de uitvoering ervan een te hoge druk legde op de samenleving. De uitvoering van het programma wordt elk kwartaal beoordeeld door het IMF. Wanneer de doelen zijn gehaald worden de middelen beschikbaar gesteld. Er is in het kader van het Extended Fund Facility een bedrag van US$ 688 miljoen overeengekomen, en nu pas krijgt Suriname de tweede tranche. Het grootste deel van de US$ 53 miljoen is bestemd voor begrotingssteun.
Volgens het IMF is Suriname hard bezig haar economie te herstellen. Vooral aan de begrotingsdiscipline wordt er gewerkt en worden de sociale bijstandsprogramma’s uitgebreid om de armen te beschermen. Er zijn daarnaast belangrijke mijlpalen bereikt in de onderhandelingen over schuldherstructurering. Die zullen naast begrotingsconsolidatie, de inspanningen van Suriname ondersteunen om de schuldhoudbaarheid te herstellen.
Volgens Kenji Okamura, plaatsvervangend algemeen directeur van waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur, zei dat de autoriteiten gezamenlijke inspanningen hebben gepleegd om het economisch herstelprogramma weer recht te trekken en de economie te stabiliseren. De begroting 2023 wordt ondersteund door concrete maatregelen aan zowel de inkomsten als de uitgaven zijde. De afschaffing van de brandstof en energie subsidies en een verbreding van de BTW-grondslag zullen fiscale ruimte bieden voor uitbreiding van socialebijstandsprogramma’s en groeibevorderende investeringen.
De door de markt bepaalde wisselkoers blijft volgens Okamura essentieel om de externe onevenwichtigheden van Suriname aan te pakken en de toereikendheid van de internationale reserves op lange termijn te waarborgen. Om de hoge inflatie terug te dringen zou de Centrale Bank van Suriname volgens hem moeten blijven kijken naar maatregelen om liquiditeit te absorberen voor reservegeld en om de effectiviteit van het monetaire transmissiemechanisme te verbeteren.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: