dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
HET ZOMAAR DUMPEN VAN VUIL IS VOLGENS DE WET STRAFBAAR - Radio SRS Suriname

HET ZOMAAR DUMPEN VAN VUIL IS VOLGENS DE WET STRAFBAAR

RAMDJAN

Het zomaar dumpen van vuil is volgens de wet strafbaar. De WET van 29 november 1915, tot vaststelling van een Politie-strafwet artikel 39A, handelt hierover. Dit zegt Glenn Ramdjan, voorzitter van de stichting Support Recycling Suriname (SuReSur). Volgens Ramdjan kan hij zich niet voorstellen dat het nog vaak voorkomt dat individuen zich schuldig maken aan het vervuilen van in het bijzonder de binnenstad en dat er geen actie komt van de autoriteiten. Ramdjan benadrukt dat het gedoogbeleid voor ergere problemen zorgt in Suriname met betrekking tot dit vraagstuk.

De wet zegt; hij, die vuilnis, afval of andere hem toebehorende zaken nederwerpt, stort of plaatst, danwel doet nederwerpen, storten of plaatsen op een voor het openbaar verkeer openstaandeweg en de daarbij behorende voetpaden, in een voor het publiek toegankelijke tuin of park, in een voor de afwatering bestemde of daartoe dienende gracht, trens of kreek of opeen ander dan van overheidswege daartoe aangewezen tot het domein behorend perceel of land, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste eenduizend gulden.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: