dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
SCHRIFTELIJKE TOETS LEERJAAR 10 GESTART - Radio SRS Suriname

SCHRIFTELIJKE TOETS LEERJAAR 10 GESTART

22 JUNI 2023 - FOTO SCHRIFTELIJKE TOETS GESTART
Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) heeft gisteren op de Anton Residaschool het startsein gegeven voor. Met deze toets wordt nagegaan in hoeverre de leerlingen de leerstof van de AVO vakken (Nederlands, Engels, Rekenen, Wiskunde en Natuurkunde), beheersen.
 
Het curriculum bestaat uit algemeen vormende vakken en beroepenoriëntatie. Volgens Ori gaat het om een diagnostische toets vergelijkbaar met de GLO-toets, waar er wordt nagegaan in hoeverre de leerlingen de leerstof beheersen. Het is geen selectietoets. Het kind stroomt na uitvoering van de assessmentprocedure door naar het 11e leerjaar (3e Mulo/ 3e LBO), zegt Ori.
 
Ori stelt dat wanneer blijkt dat een leerling ontzettend laag heeft gescoord in een aantal vakken, deze leerling bijlessen zal krijgen. Hij is van mening dat het systeem waarbij leerlingen blijven zitten, niet effectief is. ?We willen kinderen niet meer laten blijven zitten. Vroeger bleven onze kinderen zitten of werden drop-outs en verlieten het systeem.
 
Het ministerie van Onderwijs is nu bezig een andere methode toe te passen, zodat leerlingen behouden worden voor de school en extra ondersteuning krijgen om alsnog door te stromen naar het volgende leerjaar.
 
De vroegere GLO-toets bepaalde de richting MULO of LBO
“Wat we nu doen is een assessment om diagnostisch aan te geven of de leerlingen de leerstof voldoende beheersen, en na te gaan welke interesse ze hebben. Hetzij wetenschappelijk (academisch) of in beroepsvorming. Hierna gaan ze over naar het 11e en 12e leerjaar en dan krijgen ze de mogelijkheid voor de splitsingen in het voorgezet onderwijs: vwo, havo, Imeao, Natin, et cetera.”
Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: