dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
VICEPRESIDENT BRUNSWIJK: “EMANCIPATIEGEDACHTE MOET BOVENTOON VOEREN IN ONS DENKEN EN HANDELEN” - Radio SRS Suriname

VICEPRESIDENT BRUNSWIJK: “EMANCIPATIEGEDACHTE MOET BOVENTOON VOEREN IN ONS DENKEN EN HANDELEN”

13-Vice-president-Brunswijk_ik-heb-niemand-willen-bedreigen-niemand-hoeft-bang-te-zijn-1

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft in zijn toespraak bij de viering van 160 jaar afschaffing van de slavernij benadrukt dat de naweeën van de slavernij voor de nazaten van de tot slaaf gemaakten voelbaar zijn. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat er door kennis en veel met elkaar te praten over het zwaarbeladen thema slavernij positieve inzichten zullen komen om te weten hoe ermee om te gaan. “We zijn nu 160 jaar verder van de datum van de afschaffing van de slavernij. Ik roep de totale Surinaamse bevolking op om in eenheid op te rekken. In het bijzonder roep ik de nakomelingen van de Afrikaanse tot slaaf gemaakten op om solidariteit te tonen en elke vorm van onderlinge strijd achterwege te laten”, aldus de regeringsfunctionaris op 1 juli 2023. Hij accentueert dat er nu geen ruimte is voor achterdochtigheid, discriminatie, onbetrouwbaarheid en minderwaardigheidscomplexen.
“Op deze historische dag pleit ik voor een nieuw elan onder de Surinaamse bevolking. Laat de emancipatiegedachte de boventoon voeren in ons denken en handelen. Laten wij nu, vandaag op dit moment het initiatief in eigen handen nemen en bewust werken aan de eenheid van de natie. Wij moeten als collectief Suriname verder opbouwen. Eenheid maakt macht.” Zo ging vicepresident Brunswijk verder. De regeringsfunctionaris merkte op dat verdeeldheid leidt tot mentale afbrokkeling en vernietiging van de geest. “Vele overleveringen van de slavernij zijn bij velen onder ons weinig bekend. Ondanks de gevolgen van het slavernijverleden is er geen serieus aandacht besteed aan de nasleep ervan binnen de Surinaamse samenleving. In het onderwijs wordt er geen voldoende aandacht besteed aan het thema slavernij”, aldus de vicepresident. Hij heeft de hoop uitgesproken dat de juiste geschiedenis over het koloniaal verleden onderwezen wordt aan de schoolkinderen.
Vicepresident Brunswijk zegt dat het een goede ontwikkeling is dat er verschillende perspectieven zijn over het slavernijverleden. “De discussies en het publieke debat zorgt voor veel positieve inzichten. Het onderwerp leeft nu bij een breed publiek zowel in Suriname als Nederland. Onder schrijvers, wetenschappers, politici, religieuze leiders, kunstenaars en activisten is er vooruitgang in het denken over de doorverwerking van het slavernijverleden. Deze beweging heeft geleid tot excuses van de voormalige kolonisator.” Volgens de regeringsfunctionaris is het nu na de excuses van de Nederlandse minister-president Mark Rutte en koning Willem-Alexander nu tijd om aan het historisch bewustzijn en de duurzame verwerking van het slavernijverleden te gaan werken. Hij accentueert dat er inhoud gegeven moet worden aan het emancipatieproces en natievorming.
“Wij voelen de harde zweepslagen op onze zwart blinkende huid nog steeds. Wij voelen het warmbloed sijpelen over de huid en de striemen zijn nog steeds zichtbaar”, beschrijft vicepresident Brunswijk de pijn die door de nakomelingen van de tot slaaf gemaakten in Suriname gevoeld wordt. Hij roept de totale Surinaamse samenleving op harder te werken om de eenheid te waarborgen. “Ik roep ook de nakomelingen van de tot slaaf gemaakten op om de eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Hoe groter de eenheid onder de groep, hoe krachtiger onze stem zal zijn. Laten wij ons lot niet laten bepalen door het verleden”, luidt de boodschap van de vicepresident.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: