dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
ARUBAANSE VICEPREMIER VERTREKT MET KOFFER VOL WERKAFSPRAKEN - Radio SRS Suriname

ARUBAANSE VICEPREMIER VERTREKT MET KOFFER VOL WERKAFSPRAKEN

02

Vicepremier Ursell Arends van Aruba, die premier Evelyn Wever-Croes, in Suriname heeft vertegenwoordigd bij de viering van 160 jaar afschaffing van de slavernij, heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om bilaterale gesprekken te voeren met Surinaamse regeringsfunctionarissen. Op zondag 2 juli heeft de vicepremier bilaterale gesprekken gehad met minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en algemeen directeur Steven Gonesh van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). De Arubaanse regeringsfunctionaris heeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname benadrukt dat de diverse samenwerkingsmogelijkheden tussen Suriname en Aruba aangepakt moeten worden.
“Ik heb de gelegenheid gehad om bilaterale gesprekken te voeren met verschillende ministers. We zijn allemaal tot de conclusie gekomen dat er mogelijkheden zijn voor onze beide landen. Laten we samenwerken om te zien hoe we deze mogelijkheden kunnen aanpakken en omzetten in concrete actie”, aldus vicepremier Arends die ook minister van Integriteit, Transport, Natuur en Ouderenzorg. Hij zegt naar Aruba te vertrekken met een koffer vol werkafspraken en talloze concrete uitvloeisels. “Als overheid en als minister heb ik een faciliterende rol. Dat is wat we willen doen, thuis faciliteren en hier ook faciliteren met beide overheden en kansen creëren. We zullen werken aan regelgeving, zodat de particuliere sector de samenwerkingsinitiatieven kan overnemen.”
De vicepremier heeft met minister Sewdien van gedachten gewisseld hoe er samengewerkt kan worden aan informatie- en kennisuitwisseling. “We gaan best practices uitwisselen en de landbouwsector versterken op Aruba en in Suriname.” De Arubaanse regeringsfunctionaris zegt dat Suriname een belangrijk rol kan spelen om de voedselzekerheid in zijn land te helpen waarborgen. “Suriname is gezegend met vruchtbare gronden. Er is een grote vraag in Aruba naar groenten en fruit die hier geteeld worden. “Als Suriname op een consistente manier groenten en fruit kan exporteren naar Aruba, kunnen beide landen er voordeel aan hebben. We hebben ook afspreken gemaakt om op het gebied van visserij samen te werken”, laat de vicepremier optekenen. Hij merkt op dat Suriname een ervaren speler is in de regio als het om visserij gaat. Ook heeft de regeringsfunctionaris uit de doeken gedaan dat er op kort termijn een handelsdelegatie van Aruba naar Suriname komt.
De SLM is bezig met een herstelproces om weer gezond te worden. Zo is de maatschappij bezig om nieuwe markten aan te boren en samenwerkingen aan te gaan om inkomsten te generen. CEO Gonesh en vicepremier Arends hebben gesproken over de mogelijkheden die er zijn om samen te werken. De SLM-topman deelt mee dat het om een vervolggesprek gaat met de Arubaanse autoriteit. “Wij hebben in mei een bezoek gebracht aan Aruba en diepgaande gesprekken gevoerd met verschillende departementen en organisaties. De focus van het gesprek is geweest dat Surinam Airways in het kader van herstel bezig is met het verkennen, maar ook kijken naar mogelijkheden voor verdere uitbreiding van het routenetwerk. “De verdiencapaciteit van Surinam Airways moet worden vergroot en Aruba is een ideale hub”, aldus de directeur. Met minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft vicepremier Arends op vrijdag 30 juni 2023 al gesproken over samenwerking op luchtvaartgebied. Beide bewindslieden hebben hun gedachten laten gaan over een Air Service Agreement. Het ligt in de bedoeling dat de Memorandum of Understanding (MoU) hiertoe binnen een maand een feit is.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: