dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
ONTWATERINGSPROBLEMATIEK BEHOORT STRAKS TOT HET VERLEDEN - Radio SRS Suriname

ONTWATERINGSPROBLEMATIEK BEHOORT STRAKS TOT HET VERLEDEN

6 JULI 2023 - FOTO ONTWATERING

De ontwateringsproblematiek in diverse delen van het land behoort straks tot het verleden. Het ministerie van Openbare Werken (OW) is reeds bezig met het ophalen van diverse lozingen en het uitvoeren van een rehabilitatieprogramma voor sluizen en gemalen in de districten. Diverse pompgemalen in Paramaribo worden gerehabiliteerd.
De gemalen aan de Drambrandersgracht, Leonsberg en Morgenstond krijgen nieuwe pompen. Aan Jodenbreestraat, Nieuwe Haven en de sluis van de Centrale Markt worden er alleen rehabilitatiewerkzaamheden uitgevoerd. De pomp te Creola wordt mogelijk vervangen.
Het project rond het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is in afrondende fase. Wanneer dit project afgerond is, zullen bewoners van de omgeving AZP, het ziekenhuis zelf, bewoners van de Margaretalaan en Kolonistenweg de veranderingen merken.
Momenteel is het ministerie ook bezig met het oplossen van de waterproblematiek te Weg naar Zee tot Pomona. Er is reeds een duikerklep gebouwd en opgeleverd. De landbouwers hebben al minder last. In de planning ligt het graven van een nieuw kanaal tot aan de zee.
De aanbesteding voor fase 1 van het Saramaccakanaal rehabilitatieproject, namelijk het opschonen van het kanaal, heeft intussen op 26 mei plaatsgevonden. De werkzaamheden starten nadat de overeenkomst met de gekozen aannemer is getekend. Binnenkort start de aanbesteding van het 2de deelproject, te weten de rehabilitatie van de schutsluis te Saramaccadoorsteek en de rehabilitatie van de ontwateringssluizen te Doorsteek in het district Paramaribo.
Het ministerie van OW streeft ook ernaar om de wateroverlast in gebieden die vaak hiermee te kampen hebben, structureel op te lossen in het begrotingsjaar 2024. Het betreft Winti Wai, Pont, Zusterproject, Doebeproject, Maretraiteproject en Rahemalbuiten. In 2024-2025 zullen er nog meer ontwateringsprojecten uitgevoerd worden zegt minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: