dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
EUROPEES PARLEMENT AKKOORD MET NATUURHERSTELWET TIMMERMANS - Radio SRS Suriname

EUROPEES PARLEMENT AKKOORD MET NATUURHERSTELWET TIMMERMANS

12 JULI 2023 - FOTO EU PARLEMENT AKKOORD MET NATUURHERSTELWET

Het Europees Parlement heeft met een nipte meerderheid ingestemd met de natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans. Er stemden 336 Europarlementariërs voor het voorstel, 300 tegen en 13 onthielden zich van stemming.
Vorige maand stemde een meerderheid van de EU-milieuministers al voor een afgezwakte versie van de wet. Hierin staat dat EU-lidstaten zich ervoor moeten inspannen om te voorkomen dat de natuurgebieden achteruitgaan. In het oorspronkelijke voorstel was het een verplichting voor de lidstaten om dit te voorkomen.
Ook tijdens de stemming vandaag zijn er amendementen aangenomen die de ambities van de wet nog iets afzwakken.
Vooraf was het spannend of de natuurherstelwet het zou halen in het Europees Parlement. Enkele lidstaten en de christendemocratische EVP-fractie hadden zich tegen het wetsvoorstel van Timmermans gekeerd.
Tegenstanders vreesden een soortgelijke situatie als de stikstofcrisis in Nederland, waarbij delen van de samenleving “op slot” moesten. Ook is de wet volgens tegenstanders “te vaag”. Daardoor zouden de juridische gevolgen voor bijvoorbeeld woningbouw en infrastructurele projecten onduidelijk zijn.
De sociaaldemocraten stelden daarentegen dat de christendemocraten al maanden weigerden te onderhandelen over het voorstel.
Volgens de Commissie is de wet hard nodig omdat zo’n 80 procent van de natuurgebieden in de EU in slechte staat verkeert. Ook in Nederland gaat het niet goed. Recent bleek uit natuurdoel analyses dat verreweg het grootste deel van de beschermde Nederlandse natuur er slecht voor staat.
De natuurherstelwet heeft als doel om de aangetaste natuur in de EU te laten herstellen. De Europese Commissie wil dat er in 2030 bij 30 procent van de natuurgebieden in slechte staat herstelmaatregelen worden genomen. In 2050 moet er voor 90 procent een herstelplan zijn.
Ook bevat de wet voorstellen om de biodiversiteit op landbouwgrond te vergroten en weidevogels terug te laten keren. Andere doelen zijn het verbeteren van de waterkwaliteit en het creëren en in stand houden van groen in steden. De wet moet de basis vormen voor een eigen herstelplan per lidstaat.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: