dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
WATERSCHAPPEN NICKERIE: NIEUW TIJDPERK VOOR KLEIN RIJSTBOUW - Radio SRS Suriname

WATERSCHAPPEN NICKERIE: NIEUW TIJDPERK VOOR KLEIN RIJSTBOUW

04- LVV- (1)

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft de afgelopen vier
weekeinden in Nickerie doorgebracht. De reden daartoe was om samen met de waterschapsbesturen en
boeren uit de diverse polders van gedachten te wisselen omtrent mogelijke oplossingen voor hun
problemen welke verschillend van aard zijn. Vele arealen worden niet meer ingezaaid vanwege onder
andere tekort aan financiële middelen en dure inputs. Boeren hebben hun huis en perceel als onderpand
bij banken en andere financierders, waarover een hoge rente geheven wordt.
Afgelopen zaterdag heeft de minister na een veldbezoek aan de waterschappen Clara en Wasima met de
besturen van alle 12 waterschappen van Nickerie vergaderd. Tijdens deze vergadering zijn samen met het
bestuur van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) de volgende besluiten genomen:
1. Per 1 november aanstaande zal NOFA de kleinere boeren die tot 30 hectaren beplanten, voor totaal
ongeveer 10.000 hectaren daarvan, voorfinancieren waarbij ook de oogst als onderpand zal dienen. In een later
stadium zullen ook de middelgrote boeren meegenomen worden.
2. In elke polder wordt een coöperatie opgericht welke medeverantwoordelijk zal zijn voor de aflossingen.
Zowel de inputvoorziening als afzet van de leden zal via de coöperatie geschieden.
3. De boeren zullen een bijdrage leveren voor een op te zetten spaarfonds waarmee inputs en machines
gekocht zullen worden.
4. Een professioneel administratiesysteem voor de coöperaties zal opgezet worden met ondersteuning van
LVV en NOFA. In overleg met de bestaande schuldeisers zal ook bekeken worden hoe de boeren een
verlichting te bieden.
De boeren zijn enthousiast over de afspraken en bieden hun volledige ondersteuning aan dit oplossingsmodel.
“Deze oplossing kost de overheid geen cent. Het is gewoon een kwestie van “out of the box” denken en
samenwerken,” beweert een op de vergadering aanwezige boer.
Minister Sewdien geeft aan ook tevreden te zijn dat de boeren durven hun verantwoordelijkheid te nemen en
zegt dat het ministerie door zal gaan met het neerzetten van sterke instituten als waterschappen,
productschappen, coöperaties, onderzoek en voorlichting om uiteindelijk te eindigen bij Crop Insurance.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: