dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
VIERDE VERHOGING FINANCIËLE UITKERINGEN SOCIAAL ZWAKKEREN - Radio SRS Suriname

VIERDE VERHOGING FINANCIËLE UITKERINGEN SOCIAAL ZWAKKEREN

SHERLIQUE LILIENTHAL

De financiële uitkeringen voor sociaalzwakkeren worden ingang van 1 juli 2023 verhoogd. Dit besluit werd tijdens regeringsraadsvergadering (RRV) op woensdag 12 juli 2023 genomen. Met die verhogingen wordt getracht financiële verlichting te bieden aan sociaal zwakke gezinnen, via het sociaal vangnet bestaande uit de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV), Algemene Kinderbijslag (AKB), Financiële Bijstand voor mensen met een beperking (FBMMEB) en Financiële Bijstand voor zwakke huishoudens (FBZWHH). Dit wordt de 4de verhoging sinds 2020.
Met ingang van 1 juli 2023 worden op grond van een raadsvoorstel van minister Ramsaran van Sociale Zaken, volgens Cherlique Lilienthal van de afdeling woordvoering Kabinet President, de volgende verhogingen doorgevoerd.

Personen met een beperking die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en een AOV ontvangen, behouden hun recht op Financiële Bijstand voor mensen met een beperking.
Personen die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en een AOV ontvangen, kunnen ook Financiële Bijstand voor mensen met een beperking en/of zwakke huishoudens aanvragen.
Personen met een permanente beperking komen in aanmerking voor Financiële Bijstand voor mensen met een beperking, ongeacht het inkomen van het gezin. Met deze maatregelen streeft de regering ernaar om sociale rechtvaardigheid te bevorderen en het welzijn van de Surinaamse bevolking te verbeteren.
In het kader van het economisch herstel en welzijn van de Surinaamse bevolking heeft de regering Santokhi-Brunswijk een herstelplan geïmplementeerd. Hoewel sommige maatregelen moeilijkheden met zich mee kunnen brengen, is de regering zich bewust van haar verantwoordelijkheid en heeft zij geprobeerd verlichting te brengen via het sociaal vangnet Als onderdeel van de samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is er in het hersteltraject een specifieke toewijzing opgenomen voor sociale uitgaven, waarbij een bepaald percentage van het bruto binnenlands product (BBP) moet worden besteed ten behoeve van het volk. Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft de gestelde target van SRD 1,4 miljard behaald voor het dienstjaar 2022. Op basis van berekeningen is er besloten om een vierde verhoging door te voeren voor de doelgroepen.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: