dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
REGERINGSRAAD GEEFT GOEDKEURING VOOR VERHOGING SUBSIDIETARIEVEN - Radio SRS Suriname

REGERINGSRAAD GEEFT GOEDKEURING VOOR VERHOGING SUBSIDIETARIEVEN

SUBSIDIE

De regeringsraad heeft woensdag goedkeuring gegeven voor de verhoging van subsidietarieven aan sociale instellingen. Het raadsvoorstel daartoe werd ingediend door minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.
Met de goedkeuring krijgen wordt het subsidietarief voor kind- en bewoner gerelateerde zorg zal worden verhoogd van SRD 27 naar SRD 70 per cliënt/bewoner per dag. Daarnaast zal het subsidietarief voor exploitatie gerelateerde kosten gaan van SRD 37 naar SRD 85 per personeelslid per dag. Deze verhogingen treden in werking vanaf 1 januari 2023 en zullen aanzienlijke verbeteringen brengen in de dienstverlening aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving zegt Cherlique Lilienthal, woordvoerder van de president.

Verder is ook goedkeuring voor de invoering van een koopkrachtversterking voor seniorenburgers. Vanaf 1 augustus 2023 zullen alle seniorenburgers die momenteel de SRD 1800 koopkrachtversterking niet ontvangen, recht hebben op deze financiële ondersteuning. Met deze maatregel wil de regering de lasten voor de meest kwetsbare groepen verlichten en hen helpen een waardig en zorgeloos leven te leiden.
Minister Ramsaran benadrukt dat het Sociaal Programma dat uitgevoerd wordt vanaf 31 januari 2023, de basis zal vormen voor deze koopkrachtversterking.
Het programma zal tussen de 40.000-60.000 huishoudens een koopkrachtversterking van SRD 1800,- per maand bieden en zal zeven essentiële goederen en diensten subsidiëren, waaronder brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal erop toezien dat er rechtvaardige en gelijke toegang is tot de koopkrachtversterking voor alle burgers die hier recht op hebben.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: