dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
OORDEEL CONSTITUTIONEEL HOF: AMNESTIEWET 1989 IN STRIJD MET SURINAAMS GRONDWET - Radio SRS Suriname

OORDEEL CONSTITUTIONEEL HOF: AMNESTIEWET 1989 IN STRIJD MET SURINAAMS GRONDWET

STIRLING

De Amnestiewet 1989 is in strijd met de artikelen 8,10,14, 131 lid 3 van de Grondwet. Zo oordeelde het Constitutioneel Hof donderdagochtend in een zitting na de toetsing van de wet van 19 augustus 1992, ook wel de Amnestiewet 1989.
De toetsing betreft de verenigbaarheid van deze wet met de Grondwet, het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten (IVBPR) en het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM).
Tevens zou de wet volgens Mr. Gloria Stirling, voorzitter van het Constitutioneel Hof, ook in strijd zijn met de artikelen van 2 en 4 van IVBPR en de artikelen 1, 8, 25 van AVBR waar Suriname partij van is.
De Amnestiewet 1989, die in 1992 in werking trad, verleent amnestie voor ongeveer twintig strafbare feiten uit het Surinaamse Wetboek van Strafrecht die zijn begaan tussen 1 januari 1985 en 19 augustus 1992. Dat was de tijd van de Binnenlandse Oorlog, die plaatsvond tussen het Nationaal Leger van Desi Bouterse en het Junglecommando van Ronnie Brunswijk.

Voor deze toetsing werd een verzoek van advocaat Shanti Sheombar. U hoort Mr. Gloria Stirling, voorzitter van het Constitutioneel Hof.
Het CHOF oordeelde ruim twee jaar geleden over de gewijzigde Amnestiewet van 2012. Die wet stelde de verdachten van de Decembermoorden vrij van straffen.
Toen oordeelde het CHOF dat de gewijzigde Amnestiewet van 2012 in strijd is met zowel de Grondwet als internationale mensenrechtenverdragen.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: