dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
STEVEN DEBIPERSAD BIJ ACCLAMATIE HERKOZEN TOT VOORZITTER VES - Radio SRS Suriname

STEVEN DEBIPERSAD BIJ ACCLAMATIE HERKOZEN TOT VOORZITTER VES

WhatsApp Image 2023-08-20 at 4.56.53 PM

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), gehouden op donderdag 17 augustus 2023, is Steven Debipersad bij acclamatie herkozen tot voorzitter. Het nieuw VES Bestuur bestaat verder uit: Sherida Mormon (onder-voorzitter), Swami Girdhari (secretaris), Lucinda Lie-A-Ling (penningmeester) en Wonnie Boedhoe (commissaris). Dit Bestuur zal bij haar dagelijkse werkzaamheden ondersteuning genieten van Satcha Jabbar, Romano Doulat en Nazna Ishaak.

Na jaren van trouwe dienst in verschillende functies is de heer Winston Ramautarsing uit het bestuur getreden. Hij zal in een adviserende en ondersteunende rol zijn diensten blijven leveren aan de Vereniging. Voorzitter Debipersad heeft zijn erkentelijkheid en dankbaarheid uitgesproken naar oud-voorzitter Ramautarsing die 10 jaar secretaris is geweest en ook 6 jaren als voorzitter de Vereniging heeft geleid. Hij heeft doortastend leiding gegeven in een periode van financieel-economische wanbeleid van opeenvolgende bestuurders. Door de autoriteiten werd de kritische bijdrage van de oud-voorzitter niet in dank afgenomen, maar de VES leden en de samenleving hebben de consistentebijdrage van de oud-voorzitter altijd gewaardeerd.
Op de ALV is door het Bestuur het Jaarverslag 2022 gepresenteerd inclusief het Financieel Verslag. De leden hebben goedkeuring gegeven aan het gevoerde beleid alsmede de Financiële verantwoording. De Vereniging heeft ook voor dit jaar diverse activiteiten gepland, zoals de VES Economie Scriptieprijs, Nieuwjaarsreceptie, CEO-talks, veld/bedrijfsbezoeken, lezingen en discussieavonden, eventueel in samenwerking met andere organisaties.

Door de leden is het Bestuur opgedragen om nauwgezet de vinger aan de pols van de economie te blijven houden en met volle inzet de economische analyses van de VES op eenvoudige wijze naar de gemeenschap te vertalen. Ook werd een dringend beroep gedaan op het Bestuur om het politiek-bestuurlijk spectrum ook in ogenschouw te nemen, omdat dit een directe invloed heeft op het economisch beleid. Ook werd het Bestuur gevraagd wederom Trainingen voor Mediawerkers en voor Beleidsmakers aan te bieden. Het schreeuwend gebrek aan economische kennis en inzicht in economische beeidsvraagstukken mag ons de komende periode niet meer overkomen. Het Bestuur heeft toegezegd dat de VES haar bijdrage zal blijven leveren aan economische vraagstukken middels het aangaan van een gezonde dialoog met de belangrijkste actoren van het land, teneinde duurzame welvaart voor de samenleving te bevorderen.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: