dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
JEUGDPROBLEMATIEK VERGT GEÏNTEGREERDE EN GECOÖRDINEERDE AANPAK - Radio SRS Suriname

JEUGDPROBLEMATIEK VERGT GEÏNTEGREERDE EN GECOÖRDINEERDE AANPAK

JEUGD

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), heeft het initiatief genomen om de ministers, die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van bepaalde aspecten van het jeugdbeleid, uit te nodigen voor overleg op vrijdag 18 augustus 2023.
De bedoeling van de meeting was om inzichten uit te wisselen welke moeten resulteren in het stroomlijnen van het jeugdbeleid op basis van een geïntegreerde aanpak en coördinatie.
De aanleiding voor dit initiatief was de steeds groter wordende jeugdproblematiek, waarbij de grafieken een stijgende lijn vertonen in agressief gedrag en geweld, criminaliteit, tienerzwangerschappen, slechte schoolprestaties, vroegtijdige schoolverlaters, kindermishandeling en mentale problemen.
Minister Steven Mac Andrew, die als gastheer optrad, sprak van een eerste coördinatie meeting en benadrukte de noodzaak om vaker op dit niveau bijeen te komen om beleid te bespreken voor een betere coördinatie, maar ook om te raken tot geïntegreerd jeugdbeleid.
Minister Mac Andrew heeft zijn collega’s middels een presentatie het door AWJ ontwikkelde concept van Youth POWER en Jeugdprofiel voorgehouden, welke vorig jaar gevalideerd zijn geworden door jongeren- en gemeenschapsorganisatie. POWER is een acroniem, welke staat voor Participatie, Ontwikkeling, Weerbaarheid, Economische activiteiten en Rechten.
De bewindsman hield zijn collega’s ook voor hoe en waar hun respectievelijke ministeries pasten in het concept van Youth POWER. Mac Andrew heeft ook aandacht gevraagd voor specifieke issues, zoals het optrekken van de leeftijdsgrens van de leerplicht, de aanpak van mentale gezondheid van jongeren, maar ook kindermisbruik en mishandeling.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: