dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
AMBASSADEUR HO CHONG PARTICIPEERT IN CHINA’S VISSERIJ INDUSTRIE TOUR - Radio SRS Suriname

AMBASSADEUR HO CHONG PARTICIPEERT IN CHINA’S VISSERIJ INDUSTRIE TOUR

2023.08.24 BIBIS - China Fisheries Ind, group2

De ambassadeur van Suriname in China, Pick Fung-Ho Chong, heeft op donderdag 24 augustus 2023 deelgenomen aan de China Fishery Industry Tour te Fuzhou en Xiamen in de Fuijan provincie. De Surinaamse delegatie was onderdeel van een diplomaten delegatie geleid door de ambassadeur van het Sultanaat Oman en de Commercial Counselors van het Sultanaat van Oman, Somalia, Angola, Peru, Papua Nieuw-Guinea, Suriname, Ecuador en Panama. Het doel van deze missie was het verkrijgen van inzicht in de ervaring en verworvenheden van China met betrekking tot de ontwikkeling van de visserijsector, versterking van visserij-dialoog en samenwerking met de Volksrepubliek China.
China is een grote afzetmarkt voor Surinaamse vis, die bekend staat om zijn hoge kwaliteit. Suriname exporteert vis en visproducten naar China op basis van een overeenkomst, getekend in november 2019, waarin de betrokkenheid van het Vis Keuringsinstituut (VKI) in het traject van de export van vis naar China is vastgelegd. Deelname van Suriname stond in het licht van de uitvoering van de bilaterale samenwerking tussen Suriname en China, in dit verband gericht op de samenwerking tot vergroting van de export van vis naar China, waarbij ook kennisoverdracht en technische bijstand tot de mogelijkheden behoren.
In de Fuijan provincie heeft de ontwikkeling van de visserij-industrie in China op markante wijze plaatsgevonden waarbij men armoede heeft kunnen terugdringen door creatie van werkgelegenheid in deze sector alsook voedselveiligheid en voedselzekerheid.
De bedrijven die tijdens deze tour werden bezocht zijn, onder andere, de Sandu’ ao Fish Cage Aquaculture Site in Ningde City, Ningde Jinsheng Aquatic Products Company Ltd, Huangqi Fishing Port en Hong Dong Fishery Co. Ltd. Hiernaast werden eveneens besprekingen gevoerd met het lokaal provinciaal bestuur van de betrokken steden.
Ningde City werd aangedaan als voorbeeldstad waar, onder andere, behuizing van vissers werd verbeterd alsook mogelijkheden voor productieverhoging in deze sector. Het concept van ‘Rural Revitalization’ wordt in Ningde City toegepast. Deze strategie heeft twee lange termijn doelen, te weten, cruciale vooruitgang op het gebied van revitalisering van het platteland in 2035 en het volledig vernieuwen en versterken van de landbouwsector met welvarende boeren in 2050. Om deze doelstellingen te bereiken worden kleinschalige boeren aangemoedigd om moderne landbouw- en landbouwpraktijken over te nemen, eigendomsrechten van boeren worden verbeterd en vinden en toepassingen van beleid plaats om de aantasting van het milieu te herstellen.
Tijdens het bezoek aan Hong Dong Fisheries Co. Ltd. werd aan ambassadeur Ho-Chong kenbaar gemaakt dat het bedrijf grote moderne visverwerkingsfaciliteiten heeft opgezet in, onder andere, Guyana en Mauritanië, waardoor de export van visserij vanuit die landen naar China schaalvergroting heeft ondergaan wat merkbaar is aan het bruto nationaal product (BNP) van die landen. Het bedrijf had ook dergelijke plannen met Suriname.
Op het programma stond voorts een Salon Dialogue bij de Xiamen universiteit met professoren, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de Afdeling Visserij, een bezoek aan een Visserij onderzoeksinstituut en een bespreking met de Xiamen City Leader. Ambassadeur Ho Chong benadrukte tijdens de Salon Dialogue op de Xiamen University de noodzaak van studiebeurzen die de visserijsector kunnen versterken. Hierop is er positief gereageerd. Het ministerie van Visserij, Landbouw en Plattelandszaken in China was in samenwerking met het Bureau Buitenlandse Zaken van het Centraal Comité van de Volksrepubliek China en lokale autoriteiten in de Fujian Province belast met de organisatie van de voormelde tour.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: