dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
COVAB ORGANISEERT VIERDAAGSE TRAINING VOOR ZORGVERLENERS - Radio SRS Suriname

COVAB ORGANISEERT VIERDAAGSE TRAINING VOOR ZORGVERLENERS

COVAB

Ter versterking van het gezondheidsstelsel om met name geweld tegen vrouwen beter aan te pakken zijn het Elsje Finck-Sanichar College COVAB en het Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) een samenwerkingsverband aangegaan.
In dit kader is met de leuze: ‘Strengthening the Health System to Address Violence Against Women’, op maandag 18 september 2023 het startsein gegeven van een vierdaagse training voor zorgverleners. De training is bedoeld om de gezondheidssector te versterken in het begeleiden en herkennen van slachtoffers van huiselijk geweld bij vooral vrouwen.
Mark Berman, ambassadeur van Canada in Suriname en volksgezondheid directeur Rakesh Gajadhar Sukul, waren beiden aanwezig bij de inleiding op de eerste dag van de training.
In totaal nemen 29 cursisten deel aan deze training. Het gaat voornamelijk om verpleegkundigen in de eerste lijnzorg waaronder het zorgpersoneel van de Spoedeisende hulp (SEH) en de Regionale Gezondheidsdienst Suriname (RGD).
De opgedane kennis kunnen zij beter implementeren binnen hun werkomgeving. Enkele onderwerpen die aan de orde zullen komen tijdens de training zijn: de doorverwijs route wanneer een patiënt binnenkomt en er sprake is van huiselijk geweld, welke instanties er zijn om hun hulp te verlenen, de klinische behandeling die gegeven moet worden, welke informatie wordt verzameld, welke vragen gesteld moeten worden, de mentale gezondheid en ook een zekere mate van geheimhouding. De training duurt van 18 september tot en met 21 september.
“Als we kijken naar de cijfers zijn er per jaar ongeveer negen vrouwen die het leven laten en dan heb je daarnaast nog heel veel rapportages”, stelt directeur Sukul van Volksgezondheid. Hij zegt dat het goed is dat de cijfers bekend zijn, maar dat het belangrijker is om deze omlaag te brengen door beter te leren handelen wanneer zulke zaken zich aanmelden. Het ministerie van Volksgezondheid gaat volgens directeur Gajadhar Sukul, momenteel na hoe er na deze training invulling gegeven kan worden aan het beleid om geweld tegen vrouwen te verlagen en een veilig milieu voor iedereen te creëren.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: