dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
DEELNEMENDE BEDRIJVEN SURGE-PROJECT PRESENTEREN PITCHES - Radio SRS Suriname

DEELNEMENDE BEDRIJVEN SURGE-PROJECT PRESENTEREN PITCHES

EZ4-scaled

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is bezig met de uitvoering van het project Suriname’s Growth Enterprise (SURGE), dat door de Wereldbank wordt gefinancierd met technische assistentie van Solidaridad.
Het SURGE- project is onderdeel van het Suriname Competitiveness and Sector Diversification (SCSD) Project, waarin verschillende bedrijven van verschillende districten participeren. Eén van de doelen van het project is, om het concurrentievermogen van Suriname te verbeteren en de verdiencapaciteit te verhogen middels het diversifiëren van de economie.
De eerste pitch-ronde van het SURGE- project heeft plaatsgevonden, waarbij 11 van de deelnemende bedrijven een korte presentatie hebben geven van hun bedrijf om zo door de evaluatiecommissie beoordeeld te worden om in aanmerking te komen voor de “matching grant”. De eerste presentaties zijn op 12 oktober 2023 van start gegaan en duren tot 13 oktober 2023. De volgende pitch-ronde zal in november plaatsvinden.
Minister Rishma Kuldipsingh van EZ, die de opening heeft verricht, heeft zelfverzekerd aangegeven, dat het SURGE- project een succes zal zijn, gezien het harde werk dat verzet is door het Team van EZ, de Wereldbank, Solidaridad, de evaluatiecommissie en de bedrijven, die zich hebben opgegeven voor deelname aan het project. De bewindsvrouw benadrukte dat met SURGE de gelegenheid geboden wordt om de veel belovende bedrijven te ondersteunen en te erkennen.
“De economische groei van een land wordt aangedreven door de ondernemersgeest en de innovatie van haar bedrijven. Het is geruststellend om te zien dat er in Suriname zoveel getalenteerde ondernemers en visionaire leiders zijn die streven naar groei en succes”, vervolgde minister Kuldipsingh. Ze wees erop dat het ondernemersklimaat wereldwijd steeds concurrerender wordt en dat ondernemers daardoor met meer risico’s te maken krijgen. Het is volgens de EZ-minister van groot belang dat er geїnvesteerd wordt in de lokale ondernemers en bedrijven. Het ministerie zal hen dan ook samen met Solidaridad ondersteunen en begeleiden op hun weg naar groei en succes.
Directeur Karishma Mathoera van Ondernemerschap, die tevens ook voorzitter is van de evaluatie commissie, Susan Bansropansingh, coördinator van de Competitiveness Unit Suriname die het SCSD project uitvoert en directeur Eric Hansen van SURGE kwamen voor aanvang van de eerste presentatie ook kort aan het woord. Tijdens de presentaties is benadrukt dat er een goede voorbereiding is geweest om te komen tot de pitches. Door de expertise en innovatie die de bedrijven via het SURGE- project hebben opgedaan zal er een spinoff effect ontstaan voor andere bedrijven.
Wensly Pereira van Amea Pineapple Industries N.V. heeft de spits afgebeten bij de eerste SURGE pitch-ronde. Hij gaf desgevraagd aan, dat hij de afgelopen maanden heel intensief bezig is geweest en goed is begeleid. Hij sprak zijn dank uit aan het SURGE- team, dat hem in staat heeft gesteld om zijn bedrijf te mogen presenteren om in aanmerking te komen voor een mogelijke matching grant.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: