dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
AWJ LEIDT 21 JUNIOR ARBEIDSINSPECTEURS OP TOT BAVP’ERS - Radio SRS Suriname

AWJ LEIDT 21 JUNIOR ARBEIDSINSPECTEURS OP TOT BAVP’ERS

AWJ

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), heeft een aanvang gemaakt met het laten opleiden van 21 junior arbeidsinspecteurs, waarvan 4 uit Nickerie, tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP), om meer armslag te krijgen bij de controlewerkzaamheden in bedrijven. Middels deze opleiding zullen de deelnemers worden toegerust met de nodige kennis, die hen in staat zal moeten stellen proces verbaal aan te zeggen en boetes op te leggen bij het niet naleven van de arbeidswetgeving.
Het ministerie komt hierdoor een stap dichterbij de gewenste sterkte om landelijk toe te zien op de naleving van de arbeidswetgeving, door een verhoogde uitvoeringscapaciteit van de Arbeidsinspectie. De opleiding is gestart op 16 oktober 2023. Gedurende 3 maanden worden de lessen veelal verzorgd op de Politieacademie.
Vanuit de Arbeidsinspectie is het Regionaal hoofd, Merlien Adriaans-Nelson belast met de organisatie van deze opleiding. Zij is blij met deze ontwikkeling gezien het werk dat de Arbeidsinspectie landelijk uitvoert niet te onderschatten is en de capaciteitsversterking noodzakelijk is. Er zal voldoende aandacht worden besteed aan de arbeidswetten waarover de Arbeidsinspectie toezicht houdt. Steven Sontodimedjo, inspecteur van politie is belast met het coördineren van de BAVP opleiding.
Voorafgaand aan de opleiding hebben de deelnemers een psychologische test, medische keuring en antecedenten onderzoek ondergaan. Na het voltooien van de BAVP-opleiding worden de deelnemers beëdigd waarbij de eedaflegging zal worden afgenomen door de procureur-generaal (pg) bij het Hof van Justitie. Nelson heeft aangegeven dat de junior arbeidsinspecteurs erg gemotiveerd en enthousiast zijn. Zij kijkt nu reeds uit naar een succesvol verloop van de opleiding.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: