dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
CEDRIC VAN SAMSON ONDERKENT EFFECT VAN BTW OP PRIJZEN - Radio SRS Suriname

CEDRIC VAN SAMSON ONDERKENT EFFECT VAN BTW OP PRIJZEN

van_samson_cedric_gulno_2

Het Assembleelid Cedric van Samson van de VHP erkent het effect van de Belasting op de Toegevoegde Waarde BTW op de prijzen.De realiteit is echter dat je geen wetten kan aannemen en ze niet kan uitvoeren. De gezamenlijke vakbonden zullen niet accepteren dat op een sluipende manier de verhogingen worden doorgevoerd en bereidt zich nu voor acties te voeren indien er indicaties zijn dat dit toch zal gebeuren. Dat waarschuwend geluid hebben de progressieve vakcentrale C-47, de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL), de veiligheidsbonden en de bundeling van gezondheidsbonden laten horen in een schrijven aan president Chandrikapersad Santokhi.
In de brief van 26 oktober werd het staatshoofd tot en met maandag de tijd gegeven om de vakbeweging te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de afgesproken wetswijzigingen. Er wordt verwezen naar het schrijven van drie dagen daarvoor waarin is opgenomen dat was afgesproken dat de verhoging van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) zou worden aangehouden tot 1 november.Volgens hem kan deze maatregel niet zomaar doorgevoerd worden
n de tussentijd zou alles in het werk worden gesteld om de nodige wetswijzigingen te realiseren, schrijven de vakbonden. Aangehaald wordt dat de commissie ‘Evaluatie BTW-wet’ een concept wijzigingsvoorstel heeft opgestuurd naar De Nationale Assemblee en de regering, waarmee een belangrijk deel van het voorwerk voor de wetswijzigingen is gedaan.
Geschreven wordt dat dit concept in nauwe samenwerking met de vakbeweging tot stand is gekomen en “volledig wordt ondersteund” door de gezamenlijke vakbonden. Santokhi en minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning zijn in het bezit van het concept, maar hebben niets laten horen.
Eerder was bepaald dat vanaf 1 november de BTW op brandstof en nutsvoorzieningen omhoog zou gaan. Volgens de gezamenlijke vakbonden zijn deze wetswijzigingen voor hen van levensbelang. Duidelijk wordt gemaakt dat de verhoging van de BTW “een exponentieel karakter” geeft aan de stijging van de kosten van levensonderhoud “hetgeen het leven van de gemiddelde burger ondraaglijker zal maken”.
Volgens van Samson kan deze wet niet zomaar worden doorgevoerd alvorens de maatschappelijke groepen te consulteren.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: