dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
FAO BLIJFT AGRARISCHE SECTOR ONVERKORT STEUNEN - Radio SRS Suriname

FAO BLIJFT AGRARISCHE SECTOR ONVERKORT STEUNEN

FAO

De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties blijft de agrarische sector in Suriname onverkort steunen. Binnen het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) is er op dinsdag 31 oktober wederom een partij landbouwequipment aan grote en kleine ondernemers in de sector overhandigd. Het gaat onder meer om tractoren, waterpompen en oogstkratten. De begunstigden zijn afkomstig uit alle tien districten van Suriname. Speciaal voor deze gelegenheid was ook FAO-vertegenwoordiger voor Guyana, Suriname en Trinidad & Tobago dr. Gillian Smith aanwezig.
Dr. Smith merkte op dat voor landbouwers tijd geld is. Ze toonde zich daarom ingenomen met hun aanwezigheid. De FAO-functionaris betitelt elke overhandiging van landbouwmateriaal als een mijlpaal. Ze wijst erop dat het project geïmplementeerd is door FAO en in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wordt uitgevoerd. “Het helpt u uw bijdrage te vergroten, dat niet alleen, maar ook om innovatief te werken”, sprak dr. Smith. Ze benadrukte dat de FAO hiermee nog niet klaar is en onverkort verder samenwerkt met LVV, SAMAP en landbouwers en producenten. Zij riep de twee laatstgenoemden op om hetgeen ze ontvangen, te koesteren.
Het betreft de achtste overhandigingsceremonie van SAMAP binnen de tweede ronde van de Matching Grant Facility (MGF 2). Erick Zeballos, FAO/SAMAP’s chief technical advisor zegt dat de boeren en producenten middels het materiaal in staat worden gesteld hun productie te verbeteren en onderneming uit te breiden. Hij legt vooral de nadruk op samenwerking binnen de sector. Nathalie Waal, beleidsmedewerker van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) merkt op dat de machines vooral de vrouwen in het binnenland ten goede komen, te weten zij die maripa-olie produceren. Waal zegt dat het werk nu makkelijker en efficiënter kan geschieden.
Volgens LVV-minister Sewdien is, vanwege de klimaatverandering, de landbouwsector nu zeer complex. Landbouwers moeten er alles aan doen om hun onderneming staande te houden. De overheid wil in dit alles helpen. De bewindsman deed een beroep op de landbouwers om waterschappen op te richten, waarbij zij mogen rekenen op ondersteuning van de overheid. Minister Sewdien riep ook op tot het zich organiseren in coöperaties, waardoor zij meer kunnen bereiken. Een van de organisaties die in aanmerking kwam voor landbouwequipment is de Coöperatieve Vereniging der Haïtiaanse Agrariërs Suriname (CVHAS).

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: