dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
ILO DRAAGT BIJ AAN VERSTERKEN EN STIMULEREN VAN COÖPERATIES IN SURINAME - Radio SRS Suriname

ILO DRAAGT BIJ AAN VERSTERKEN EN STIMULEREN VAN COÖPERATIES IN SURINAME

ILO

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft op een ontmoeting gehad met John Bliek, Specialist Enterprise Cooperatives and Rural Development bij the International Labour Organisation (ILO).
Bij deze bijeenkomst op 30 oktober 2023 heeft de minister zich laten informeren over de successen van het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP). Het betreft een intensieve en uitgebreide trainingsprogramma voor capaciteitsopbouw van agrocoöperaties en overheidsfunctionarissen met het oog op het versterken van agrocoöperaties in Suriname.
Dit programma is geïmplementeerd in september 2023 en is thans afgerond. Ambtenaren die door het ministerie zijn genomineerd, en 22 agrocoöperaties hebben de trainingssessies met succes doorlopen.
Minister Mac Andrew staat achter inspanningen voor het bevorderen van coöperaties. Hij is zich ervan bewust dat coöperaties bijdragen aan het stimuleren van werkgelegenheid en verbetering van het ondernemersklimaat.
De bewindsman acht het noodzakelijk dat vooral in de districten aandacht wordt besteed aan het stimuleren tot coöperatieve samenwerking, waarbij de nodige training wordt verzorgd en het belang van coöperaties voor micro-ondernemers in het achterland wordt geaccentueerd. Maar ook in het kader van Decent Work. Er moet volgens de minister training worden verzorgd voor wat betreft landbouw, maar ook toerisme en ICT.
Ook is van belang dat onderzoeken die daarmee te maken hebben wederzijds worden gedeeld met internationale organisaties zoals de ILO en de Inter-American Development Bank (IDB), die het ministerie ondersteunt bij de uitvoering van het project ‘Labor Market Alignment With New Industries’. Een project waarbij de focus veelal wordt gelegd op Ecotoerisme, Landbouw en de dienstensector, waaronder I.C.T.
John Bliek, Specialist Enterprise Cooperatives and Rural Development bij de ILO kijkt tevreden terug naar het SAMAP project. Hij is verzekerd dat de deelnemers hun kennis en vaardigheden hebben ontwikkeld voor verdere institutionele versterking van de regering voor trainingen, begeleiding en coaching van coöperaties.
Partijen maken zich sterk om de mogelijkheden te bekijken voor versterking van de publieke sector bij het samenwerken met en verdere begeleiding van agrocoöperaties in Suriname, vooral in het achterland. Ook Glenn Piroe, onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken van het ministerie, Sidney Aleyne, fungerend hoofd Afdeling Vergunningen Intermediairs en Jason Menso , fungerend hoofd Internationale Zaken waren deelgenoot van deze bijeenkomst.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: