dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
MOGELIJKE DOORBRAAK IN DUBAI: DRIE KEER ZOVEEL DUURZAME ENERGIE IN 2030 - Radio SRS Suriname

MOGELIJKE DOORBRAAK IN DUBAI: DRIE KEER ZOVEEL DUURZAME ENERGIE IN 2030

6 DEC 2023 - FOTO DOORBRAAK KLIMAATTOP DUBAI

Op de klimaattop in Dubai gaan de handen op elkaar voor meer duurzame energie. Veel meer zelfs: de wereldwijde capaciteit voor de opwekking van duurzame elektriciteit zou in 2030 maar liefst drie keer zo groot moeten zijn als nu. Als de doelstelling wordt opgenomen in de slotverklaring van de klimaattop, kan dat een enorme extra impuls geven aan duurzame energie, zeggen experts tegen de NOS.
“Een verdrievoudiging zou een forse versnelling zijn”, zegt hoogleraar klimaatbeleid Heleen de Coninck van de Technische Universiteit Eindhoven. “Er bestaat wereldwijd nu een totaal duurzaam vermogen van 3400 gigawatt. Daar zou dan tot 2030 elk jaar zo’n 1000 gigawatt bij moeten komen.”Met die jaarlijkse groei zou heel Nederland ruim 50 keer van elektriciteit kunnen worden voorzien.
Zon en wind zijn sowieso al booming business, zegt klimaatprofessor Detlef van Vuuren, verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit Utrecht. “Volgens gangbare scenario’s koersen we nu al af op een verdubbeling in 2030. Die scenario’s hebben bovendien de neiging de werkelijke toename van duurzame energie nog iets te onderschatten.”
Van Vuuren denkt dat duurzame energie zelfs nog sneller kan groeien. Dat zou ook de kans vergroten dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden blijft. “Verdrievoudiging van de capaciteit van hernieuwbaar zou helpen, maar een beetje meer zou ook wel mogen.”
De snelle groei van duurzame energie komt volgens Van Vuuren niet alleen doordat de wereld klimaatverandering wil tegengaan, maar ook doordat duurzame energie economisch steeds aantrekkelijker wordt.
En dat economische motief wordt eigenlijk alleen maar belangrijker, zegt Prapti Maharjan van de Technische Universiteit Eindhoven. Ze doet onderzoek naar de snelle prijsdalingen van elektriciteit uit zon en wind. En Maharjan verwacht dat het nieuwe klimaatplan zal leiden tot nog verdere prijsdalingen.
“Bij een verdrievoudiging van het vermogen kunnen de kosten voor hernieuwbare energie nog zeker 20 procent verder dalen. Dat zal ook de economische aantrekkelijkheid van wind en zon nog verder vergroten.”
Het Internationaal Energie Agentschap noemde in september de verdrievoudiging van duurzame energie in 2030 ook als belangrijke voorwaarde om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden.
Die conclusie werd vervolgens ook overgenomen door de G20-top in diezelfde maand. Daardoor wordt de kans groot geacht dat het ook zal lukken in Dubai een soortgelijk statement te maken. De Europese Unie is net als bij de G20 ook in Dubai de grote pleitbezorger van de doelstelling.
Het is mijn inzet dat we zorgen voor een verdrievoudiging van hernieuwbare energie in 2030, zegt Eurocommissaris voor Klimaat Wopke Hoekstra tegen de NOS. “Ik ben ervan overtuigd dat dat kan. We hebben al 116 à 117 landen zover dat ze dat ondersteunen.” In totaal nemen 198 landen deel aan de VN-klimaatonderhandelingen.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: