dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
AFVALSCHEIDING KOMT VAN HET JAAR STAPPEN DICHTERBIJ - Radio SRS Suriname

AFVALSCHEIDING KOMT VAN HET JAAR STAPPEN DICHTERBIJ

WASTE MANAGEMENT

Soeratmin Moestadja voorzitter van de in augustus ingestelde Presidentiele Commissie Afvalbeheer hoopt dat in juni al openbare aanbestedingen kunnen worden gehouden voor geïntegreerd afvalbeheer. Het ministerie van Openbare Werken (OW) wil in Publieke Private Partnershap (PPP) afval gaan scheiden en hergebruiken.
Het ministerie streeft heeft intussen al stappen gezet naar een geïntegreerd Afvalbeheer Plan op nationaal niveau voor alle afvalstromen, op basis van de 5-principes (Refuse (weigeren), Reduce (reduceren), Re-Use (hergebruiken), Repurpose (herbestemmen) en Recycle (hercirculeren).
Dit is een belangrijke methode om te zorgen voor afvalvermindering en vergroten van recycling mogelijkheden. Hierdoor verminderd uiteindelijk ook de hoeveelheid afval die op een stortplaats belandt. Het plan zal dienen als een routekaart voor de ontwikkeling van een effectief afvalbeheersysteem.

Een van de mogelijkheden die is bekeken is het betalen van statiegelden op petflessen. Moestadja geeft verder aan dat de commissie met de verschillende bedrijven en stakeholders die bijdragen aan vervuiling en verwerking daarvan gesprekken zal voeren.

De United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), heeft dit op 23 februari in samenwerking met de ministeries van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en OW opgestart in het ressort Blauwgrond.
Dit als onderdeel van het Global Environment Facility (GEF) programme, met als doel het ontwikkelen en implementeren van duurzame management mechanismen voor Persistant Organic Pollutant (POPs) in the Caribbean.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: