dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
COALITIEBIJEENKOMST BENADRUKT BELEIDSPRIORITEITEN EN VOORUITGANG - Radio SRS Suriname

COALITIEBIJEENKOMST BENADRUKT BELEIDSPRIORITEITEN EN VOORUITGANG

REGERING

President Chandrikapersad Santokhi heeft een bijeenkomst gehouden met leden van de coalitie, bestaande uit zowel regeringsleden als coalitieparlementariërs. Tijdens deze ontmoeting op woensdag 10 januari zijn diverse essentiële vraagstukken besproken.
Beleidsprioriteiten zoals grondbeleid, goedkope voedselvoorziening, veiligheid, woningbouw, infrastructuur, sociaal beleid, onderwijs en het verhogen van de productie met als gevolg het creëren van werkgelegenheid werden behandeld. Het doel is tastbare projecten te realiseren die direct ten goede komen aan de samenleving.
Een belangrijk onderwerp op de agenda was de recente uitspraak in het 8 December strafproces. De regering heeft kennisgenomen van het besluit van de procureur-generaal en erkent de noodzaak van een zorgvuldige voorbereiding met betrekking tot de veiligheid van de samenleving tijdens de uitvoering van het eindvonnis.
Diverse ministers en instanties, waaronder Defensie, hebben hun commitment uitgesproken voor de implementatie van een uitgebreid veiligheidsplan. In aanloop naar de begrotingsbehandeling zal de coalitie extra aandacht besteden aan eenheid en effectieve communicatie, met de nadruk op tastbare projecten en resultaten die de samenleving direct raken.
De komende weken zullen in het teken staan van een intensieve begrotingsbehandeling, met regelmatige updates aan de samenleving. Het staatshoofd merkt op dat het een bijzondere prestatie is dat de regering de ernstigste crisis binnen de kortst mogelijke periode heeft kunnen oplossen, waarbij de betrokkenheid van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) slechts een jaar betrof.
“De regering heeft leiderschap getoond, met als doel het welzijn van de samenleving te bevorderen. Het draait niet om politieke partijen, maar om het welzijn van de samenleving”, aldus de regeringsleider. De behaalde resultaten zullen uitvoerig worden belicht om de gemeenschap op de hoogte te stellen van de positieve ontwikkelingen.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: